Projekt "Bosna: Istraživanje i razvoj" - BOSRED

Pothvat BOSRED usmjeren je od svog početka na pokretanje i snaženje procesa normaliziranja bosanskohercegovačkog društva i njegove države u okviru evropskih integracijskih procesa. On polazi od očitosti da preovlađujuća ponašanja u politici, kulturi i ekonomiji Bosne i Hercegovine ne odgovaraju idealima i standardima evropske budućnosti.

Da bi ta ponašanja bila promijenjena, potrebno je, smatraju utemeljitelji, utjecati na većinu individualnih i kolektivnih stavova o politici, kulturi i ekonomiji. A taj utjecaj znači promjenu postojećih i kreiranje novih znanja o bosanskohercegovačkoj politici, kulturi i ekonomiji. Projekt BOSRED je dugoročni pothvat takvog mijenjanja. On je zamišljen i artikuliran kao pothvat koji u sebi nosi otvorenost i mogućnost stalnog preispitivanja i unapređivanja.

Faza III
Istraživačke teme

Faza II
Istraživačke teme

Faza I
Istraživačke teme

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno