Centar za proučavanje historije

Centar za proučavanje historije, osnovan na sjednici Upravnog odbora MFB, održanoj 11. VII 2000. godine, uključuje članove MFB koji se posredno ili neposredno bave proučavanjem bosanskohercegovačke historije u školama i na univerzitetima.

Predsjednik Centra za proučavanje historije je Desmond Maurer.

Oblici djelovanja

  • Uspostavljanje i razvoj veza sa sličnim udruženjima u zemlji i svijetu;
  • Organiziranje susreta, rasprava i skupova bosanskohercegovačkih nastavnika historije;
  • Kritičko preispitivanje sadržaja i postupaka u podučavanju historije u školama i na univerzitetima koji ne doprinose snaženju povjerenja i dijaloga kao preduvjeta stabilnog i razvijajućeg društva;
  • Prijenos najboljih evropskih iskustava u proučavanju i podučavanju historije među bosanskohercegovačke nastavnike;
  • Izdavanje uputa, dokumenata i knjiga koje doprinose unapređenju postojećeg stanja u proučavanju i podučavanju historije;
  • Centar bi djelovao preko tematskih radionica na čelu sa istaknutim domaćim i inozemnim stručnjacima, tako da se povijest proučava ne samo iz nacionalnih (što sada dominira) nego iz širih perspektiva;
  • Planiranje i provođenje dugoročnih istraživanja bosanskohercegovačke kao organskog dijela evropske povijesti, utvrđivanje njihova međuodnosa - razlika i sličnosti - s akcentom na Bosni i Hercegovini kao graničnoj oblasti evropske povijesti;
  • Svrha tako zasnovanih sadržaja jeste na znanstvenim rezultatima, ostvareno usklađivanje izmedu nacionalno-partikularnih (etno-konfesionalnih) i državno-političkih segmenata bosanskohercegovačkog identiteta;
  • Izrada zajedničkih udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole ili doprinošenje takvim pothvatima;
  • Obavljanje i drugih poslova koji doprinose osnovnom cilju.
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno