DESET DAYTONSKIH GODINA ZA BOSNU I PROTIV NJE

TV panel
DESET DAYTONSKIH GODINA ZA BOSNU I PROTIV NJE


20. novembar 2005. godine
20.00 h

Sudionici:
Ivo Banac, Nerzuk Ćurak, Adil Kulenović, Rusmir Mahmutćehajić, Žarko Papić


Centar za strateške studije MFB, organizirao je, u saradnji sa NTV 99, televizijski panel Deset Daytonskih godina: Za Bosnu i protiv nje.

Panel je održan 20. novembra 2005. godine s početkom u 20.00. Sudionici tv panela raspravljali su o stanju politike, kulture i ekonomije bosanskohercegovačkog društva i njegove države nakon deset godina primjene Daytonskog mirovnog paketa. Preispitana su stanja unutarnjih političkih rasporeda stanja te njihove uzajamnosti sa politikama u susjedstvu i svijetu. Ovom raspravom Centar za strateške studije MFB doprinio je razumijevanju procesa koji traju u Bosni i Hercegovini i oko nje.


MFB Press
Aida Šunje

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno