Kontakt informacije

Međunarodni forum Bosna

Sime Milutinovića 10, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon:
+387 33 217-665
+387 33 217-670
+387 33 217-680

Fax:
+387 33 206-484

E-mail: if_bosna@bih.net.ba


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno