Dokumentarni film "MFB”

Dokumentarni film "MFB”


MFB je nevladina organizacija osnovana 1997. godine u Sarajevu. Okuplja pojedince i ustanove iz Bosne i Hercegovine i svijeta opredijeljene za gradnju bosanskohercegovačke budućnosti kao skladnog i jedinstvenog društva, utemeljenog na dijalogu, povjerenju i poštovanju te najboljim iskustvima u zaštiti ljudskih prava, vladavine zakona i postojanog demokratskog poretka. Iako članovi MFB zastupaju mišljenje o održivosti bosanskohercegovačke cjelovitosti, oni smatraju da razvoj te zemlje pretpostavlja izgradnju nove intelektualne zajednice utemeljene na dijalogu, povjerenju i poštovanju unutar koje će znanstveno biti preispitivane različite perspektive bosanskohercegovačke ukupnosti.

Ta zajednica proučavat će narav postojećih etno-nacionalnih ideologija i perspektive njihovog djelovanja, te putem sistemskih istraživanja doći do odgovora o novoj bosanskohercegovačkoj sintezi oslobođenoj straha, mržnje i napetosti. Taj cilj MFB nastoji dosegnuti putem projekta BOSRED ("Bosna: Istraživanja i razvoj"), Centra za strateške studije, Centra za proučavanje historije, Centra za studentske programe, Centra za tehnologije i ekonomski razvoj, Centra za rodna istraživanja, te različitih intelektualnih okupljanja i pothvata (znanstveni skupovi, izložbe, promicanja znanja o Bosni i Hercegovini itd.) i predstavljanja značajnih razmatranja o kulturi, društvu, znanosti i politici povezanih s Bosnom i Hercegovinom i njenim položajem u svijetu (časopis "Forum Bosnae" i web-stranica www.ifbosna.org.ba).

Tome treba da doprinose MFB podružnice, klubovi, zaklade i slični pothvati. Promocija rezultata naših istraživanja i analiza, uključivanje u projekte regionalne saradnje (Pakt stabilnosti) i lobiranje za rješenja za koja se zalaže Forum samo su neki od načina kojim direktno utječemo na kreiranje bosanskohercegovačke politike.
Dokumenti MFB analitički su prikazi važnih bosanskohercegovačkih pitanja o kojima je raspravljano u MFB. Ti dokumenti su dostupni i javnosti.

Svi zainteresirani za saradnju s Međunarodnim forumom Bosna mogu se obratiti na naznačene adrese.
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno