Ekonomski suverenitet i globalni tokovi kapitala

Televizijska rasprava
Ekonomski suverenitet i globalni tokovi kapitala


Nezavisna televizija 99
27. novembar 2005., početak 20.00

Centar za Strateške studije MFB organizirao je u saradnji s Nezavisnom televizijom 99 raspravu „Ekonomski suverenitet i globalni tokovi kapitala„. Ta rasprava je održana 27. novembra 2005. na NTV 99, s početkom u 20.00 sati.
Sudionici rasprave su bili Fikret Čaušević, Kadrija Hodžić, Adil Kulenović, Žarko Papić i Dragoljub Stojanov.

Pozvani sudionici panela su se u ovoj raspravi bavili glavnim pitanjima bosanskohercegovačkih političkih dilema u odnosu na ekonomski suvereniteti i globalne tokove kapitala. Iako su integracijski ciljevi postali najvažniji sadržaj političke retorike, pitanja globalnih tokova kapitala i neartikuliranih odnosa prema njima djeluju na bosanskohercegovačku politiku i ekonomiju gotovo bez ikakvog uvida u njih. Ova rasprava je skrenula pažnju političko-ekonomske javnosti BiH na tu pojavu.
Povod za organiziranje rasprave je novo izdanje časopisa Foruma Bosnae.
I taj broj časopisa je posebno izdanje. U njemu je objavljena studija profesora Fikreta Čauševića „Ekonomski suverenitet i globalni tokovi kapitala".


Press MFB
Aida Šunje

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno