Centar za kulturno naslijeđe

Tokom godina dosadašnjeg rada MFB realizirano je i više projekata koji su povezani s pitanjima kulturnog naslijeđa. Iz rezultata tih istraživanja i rasprava koje su vođene u vezi s njima Predsjedništvo zaključuje da je uspostavljanje Centra za kulturno naslijeđe potrebni organizacijski okvir za nastavak i razvoj takvog rada.

Poricanja bosanske političke, kulturne i ekonomske cjelovitosti, koja se očituju u razaranjima i zaprečivanjima ne mogu biti ni shvaćena niti otklanjana bez holističkog pristupa tom pitanju. A za to je potrebno kritičko preispitivanje različitih odnosa prema kulturnom naslijeđu.

Programski dokument

Cilj Centra za kulturno naslijeđe MFB jeste preispitivanje postojećih i građenje novih odnosa prema znanju o bosanskom kulturnom naslijeđu u funkciji mijenjana stavova i ponašanja u politici, kulturi i ekonomiji Bosne i Hercegovine. Cilj Centra za kulturno naslijeđe bit će realiziran na slijedeći način:
  • Povezivanje i organiziranje stručnjaka i znanstvenika koji se bave kulturnim naslijeđem;
  • Zasnivanje i vođenje istraživačkih projekata u vezi s kulturnim naslijeđem;
  • Prezentiranje kulturnog naslijeđa u zemlji i svijetu na osnovi znanstvenih istraživanja;
  • Preispitivanje odnosa između kulturnog naslijeđa na jednoj, i politike, kulture i ekonomije, na drugoj strani;
  • Organiziranje različitih skupova (radionice, konferencije, javne rasprave itd.) na kojima će biti predstavljani i preispitivani različiti odnosi prema kulturnom naslijeđu;
  • Uspostavljanje veza s pojedincima i organizacijama s pojedincima u zemlji i svijetu koji se bave kulturnim naslijeđem;
  • Objavljivanje rezultata istraživanja, studija i stavova o kulturnom naslijeđu;
  • Ostali načini za koje osnivač utvrdi da mogu doprinijeti postizanju cilja.
Predsjednica Centra za kulturno naslijeđe je dr. Amra Hadžimuhamedović.
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno