Međunarodna ljetna škola „Mladi i naslijeđe"

Prva međunarodna ljetna škola „Mladi i naslijeđe" održana je 2006. godine (od 23. jula do 9. avgusta) i predstavljala je jedinstven dogođaj s osamdeset mladih sudionika iz sedam zemalja smještenih u šatorskom naselju.

Zahvaljujudi uspjehu tog programa, organizatori i sudionici posvetili su se razvoju projekta kao dugoročnog godišnjeg okupljanja mladih. Od tada se škola organizira svake godine krajem jula i početkom avgusta no u značajno manjem obimu, s približno 20 do 30 sudionika iz niza različitih zemalja.

Početne škole služile su se praktičnim primjerima saradnje među kulturama kako bi ponovno uspostavile naslijeđe kao sredstvo za borbu protiv segregacije, diskriminacije i razdvajanja. Time se podstaklo lokalno učešde u ponovnoj izgradnji ratom uništenog stolačkog kulturnog naslijeđa, uključujudi i neke od najdragocjenijih bisera tradicionalnog bosanskoga graditeljstva.

Trinaesta međunarodna ljetna škola „Mladi i naslijeđe" (ISSYH 13)

28. juli – 10. avgust 2018., Stolac – Mostar – Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Međunarodni forum Bosna i njegovi partneri imaju zadovoljstvo najaviti održavanje Trinaeste međunarodne ljetne škole „Mladi i naslijeđe" u Stocu (Bosna i Hercegovina) u julu i avgustu 2018. godine.


Škola je rezultat praktičnog razvoja tokom niza godina istraživanja o toleranciji, a zasniva se na širokoj mreži partnera, kako pojedinaca tako i organizacija, koji predano rade na društvenoj i kulturnoj obnovi, pomirenju i poštivanju razlika. Njen cilj je pomodi mladima da što bolje shvate i što više cijene različitost i pluralnost svjetskih kultura, osobito onih koje doprinose evropskoj različitosti. Samo tako jedinstvo u različitosti Bosne i Hercegovine, kao model jednog otvorenog društva, može biti priznato, sačuvano i razvijano.


- Application form- Thirteenth International Summer School 2018
- The Thirteenth International Summer  School ISSYH 2018 new workshops