Međunarodna ljetna škola „Mladi i naslijeđe"

Internacionalna ljetna škola Mladi i naslijeđe(ISSYH) odvija se u Stocu. Stolac je historijski značajan bosanski grad, koji je upisan na Tentativnu listu svjetskog naslijeđa i koji je u ratu 1992–1995. bio potpuno razoren a njegovo stanovništvo protjerano. Dvosedmični program ISSYH od njenog utemeljenja uključuje razumijevanje i čuvanje najznačajnijih iskaza materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa u procesima posttraumatskog društvenog oporavka. Oko 30 studenata različite dobi, porijekla i školskog usmjerenja obično sudjeluje u različitim praktičnim aktivnostima restauracije u ratu uništenog vernakularnog naslijeđa, u radionicama o zaboravljenim ili zanemarenim tradicionalnim zanatima, umijećima, umjetnostima, kao i na predavanjima i seminarima, a program uključuje predstavljanja različitih kultura i veza među njima, druženja, zabavu i rekreaciju.

Glavni cilj Škole su dijalog i istraživanje različitih oblika kulturnog naslijeđa svijeta u funkciji razumjevanja naslijeđa kao osnove zalaganja za gradnju poželjne budućnosti pluralnih društava. 

U dvije do tri sedmice bit će u sinergijskom odnosu artikuliran program koji uključuje: (1) obrazovne radionice; (2) rad u praktičnim radionicama tradicijskih umijeća (drvorezbarstvo, klesarstvo, tkanje i vezenje slikanje, kaligrafija, obrada metala, zidarstvo i sl.); (3) rekreacija muzika, ples, zajedničko čitanje tekstova. Dio tih programa bit će i fakultativni tečajevi tradicijskih sportova i umijeća kao što su streličarstvo, sokolarstvo i sl.

Cijeli program je zamišljen kao višegodišnji. Nakon svakog realiziranog njegovog dijela i odgovarajućih preispitivanja organizatori bi na osnovi stečenih iskustava unaprjeđivali programe za naredne godine.

predviđeno je da pripreme Škole (artikuliranje programskih rasporeda, angažiranje sudionika i priprema radnih uvjeta i sl.), traje u prvoj polovini godine, a realizacija programa u drugoj polovini godine.

Programi Škole bit će realizirani u Mostaru i Stocu uz istraživanja kulturnog naslijeđa koja će obuhvatiti znatno šire područje. U tome će biti korištenepostojeće ustanove, organizacije i rezultati postignutim u sličnim programima.

Tri su vrste sudionika kroz čiju interakciju će biti realiziran program Škole

(1) Studenti;

(2) Predavači/profesori;

(3) Voditelji praktičnih radionica.

 

Studenti koj će biti uključeni u rad škole bit će iz zemlji i svijeta. Sudionici iz druge dvije skupine, predavači/profesori i voditelji praktičnih radionica bit će potvrđeni stručnjaci, također iz zemlje i svijeta.