Međunarodni forum Bosna

Međunarodni Forum Bosna (MFB) je nevladina organizacija osnovana 1997. godine u Sarajevu. Okuplja pojedince i ustanove iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, opredijeljene za gradnju bosanskohercegovačke budućnosti kao skladnog i jedinstvenog društva, utemeljenog na dijalogu, povjerenju i pomirenju, te najboljim iskustvima u zaštiti ljudskih prava, vladavine zakona i demokracije.


Članovi MFB se pridržavaju principa održivosti Bosne i Hercegovine kao pluralnog društva sa veoma bogatim političkim i kulturnim nasljeđem. Ovo nasljeđe je značajan izvor za razvoj ujedinjenog političkog poretka koje svojim primjerom dokazuje najbolje aspekte europskog duha. Članovi MFB vjeruju da razvoj zemlje po ovim smjernicama zahtijeva stvaranje nove intelektualne zajednice koje će predvoditi u analizi društvenog i političkog ponašanja i gledišta, kao i razvoja novih poimanja osnova za obnovu povjerenja u cijelom društvu.

MFB ima dvojak pristup ovim ciljevima. Prvi put uključuje razgradnju političkih i društvenih ideologija koji vode podjeli a zasnivaju se na etničkom, religijskom i drugim isključivim pogledima a koji su bili uzrok nepovjerenja, netolerancije i društvene isključivosti, kao i glavni generator društvenih tenzija i sukoba u regiji. Drugi put uključuje sistematični razvoj i promociju novih sinteza u Bosni i Hercegovini koji u sebi imaju ugrađenu novu viziju društvenog razvoja oslobođenog od straha, neprijateljstva i napetosti. Prema tome članovi podupiru istraživanje svih aspekata Bosne i Hercegovine sa najširih mogućih perspektiva.

Na taj način MFB nastoji doprinijeti novim spoznajama bosanskog jedinstva i različitosti kroz dugoročne istraživačke projekte koji će se baviti sa svim aspektima društva, osobito geopolitičkim aspektom ali i obrazovanjem, kulturnom i vjerskom tradicijom i dijalogom, okolišem i ekološkim perspektivama, naprednim i informacijskim tehnologijama, energetskom politikom i odgovornošću u korištenju prirodnih i obnovljivih resursa, pitanjem roda, regionalne saradnje, pravde, održivim razvojem, vladavinom zakona, ljudskim pravima, društvene uključenosti i drugim pitanjima vezanim za efikasnu tranziciju Bosne i Hercegovine ka harmoničnom članstvu u zajednici europskih država.

Jedan od glavnih načina na koji MFB radi na ostvarenju svojih ciljeva je kroz organiziranje skupova intelektualaca i drugih poduhvata (radionice, paneli, simpoziji, konferencije, javna predavanja, izložbe, te na ukupnom unapređenju saznanja o Bosni i Hercegovini itd.), i na prezentaciji značajnih perspektiva o kulturi, društvu, stipendijama i politici vezanoj za Bosnu i Hercegovinu i njenom mjestu u svijetu kroz svoj časopis Forum Bosnae, kroz radne dokumente i na web stranici MFB-a http://www.ifbosna.org.ba.

Međunarodni forum Bosna djeluje kroz svoje članove, projekte i udružene poduhvate. Glavni ured je u Sarajevu sa tri regionalna centra u Banja Luci, Mostaru i Tuzli. Uz to postoji još i dvanaest istraživačkih centara: centar za strateške studije, obrazovanje, lingvistiku, medije, zaštitu prirodnog nasljeđa, studentske programe, historijske studije, regionalnu saradnju, pitanja roda, kulturno nasljeđe, međureligijski dijalog, i tehnologiju i ekonomski razvoj (sa dva odjeljenja: poduzetništvo i javno/privatno partnerstvo, te napredne i informacione tehnologije).