Međunarodna konferencija Sarajevo i svijet

Grad Sarajevo je kulturno i političko središte bosanskohercegovačke države. I više od tog. Grad Sarajevo je historijska i kulturna sinteza svih etičkih i estetskih ideala bosanstva kao društvene pluralnosti koja se razvija i sabire u održiv politički poredak.

Tako je to historijsko i kulturno naslijeđe kompatibilno s najvrjednijim postignućima savremenog svijeta u kojem se naglo uvećava broj gradskog stanovništva i sve ubrzaniji i složeniji postaju odnosi među ljudima različitih religijskih, političkih i kulturnih pripadanja. Baščaršija je i realna i simbolička jezgra Sarajeva, a tako i cijele zemlje. Značenje te simboličke sinteze je univerzalno. Opravdano je reći da Sarajevo sa svojom Baščaršijom predstavlja jedinstven evropski grad. Jedinstven, jer u ukupnosti trajanja Baščaršije, od najstarijeg pisanog spomena iz 1462. godine, to je organska sinteza religijski pluralnog društva. Džamije, crkve i sinagoge obilježavaju na uzbudljiv i neosporiv način tu religijsku pluralnost koja je presudno važan model i svih modernih društava.

S obzirom na to da je bosanska religijska pluralnost bila u posljednjim stoljećima izložena ideologijskim destrukcijama, univerzalne vrijednosti Sarajeva s njegovom Baščaršijom ostale su izvan ozbiljnih intelektualnih vrednovanja i predstavljanja. Zato je na sudionicima političkog, kulturnog i ekonomskog poretka odgovornost da Sarajevu s Baščaršijom kao jezgri sveg bosanstva vrate i daju ono dostojanstvo koje pripada najvrjednijem naslijeđu svijeta. Urgentna i presudno važna je potreba da se u tome pogledu napravi temeljni zaokret, te da Baščaršija kao jezgra Sarajeva iz svih bosanskih sadržaja društvene pluralnosti bude uvedena u ozbiljno i dalekoročno usmjereno naučno vrednovanje i predstavljanje sebi, cijeloj državi i svijetu.

Takav zaokret bilo bi moguće napraviti organiziranjem redovnih godišnjih skupova u čijem središtu bi bilo preispitivanje, vrednovanje i predstavljanje historije i kulture Sarajeva u najširem intelektualnom okviru.

Iako je Sarajevo, kao sabiranje svega bosanskog, prisutno u svijetu kroz pet stoljeća, to ime danas uglavnom asocira na njegovo stradanje na kraju dvadesetog stoljeća. Općina Stari Grad je, u skladu s tim mučeništvom grada i njegovih ljudi, 2. maj odabrala za dan Općine. Međunarodni forum Bosna u saradnji s Općinom Stari Grad Sarajevo utmeljio je međunarodnu konferenciju Sarajevo i svijet kao program koji bi svake godine bio realiziran u okviru dana Općine Stari Grad Sarajevo.

Cilj ove međunarodne naučne Konferencije jeste afirmacija univerzalnih vrijednosti Baščaršije kao historijske i kulturne jezgre grada Sarajeva i cijele Bosne. Sadržaji tog cilja su:

  • Otvaranje i razvijanje dugoročno usmjerenog programa naučnog istraživanja, vrednovanja i predstavljanja svih kulturnih sadržaja Baščaršije;
  • Okupljanje najuglednijih istraživača, mislilaca i umjetnika iz zemlje i svijeta oko pitanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Baščaršije kao simboličke paradigme Sarajeva, odnosno održivog pluralnog društva;
  • Proizvođenje naučnih i umjetničkih dobra koja odražavaju simboličke i stvarne vrijednosti Baščaršije kao kulturnog i ekonomskog života Sarajeva, kompatibilnog s najvrjednijim tokovima savremenog svijeta;
  • Doprinošenje osvješćivanju i misaonom artikuliranju materijalnih i nematerijalnih vrijednosti života u cjelini Baščaršije, kao jezgre Sarajeva i svega u vezi s njome;
  • Podsticanje naučnih, obrazovnih i umjetničkih programa kojima će naslijeđe Baščaršije, odnosno Sarajeva, biti neprestano uzdizano na višu kognitivnu razinu;
  • Omogućenje predstavljanja Baščaršije, odnosno grada Sarajeva, kao javnog dobra svijeta;
  • Podsticanje različitih oblika djelovanja u gradnji obrazovnih, naučnih i kulturnih ustanova te njihovog predstavljanja kao temeljnih sadržaja Sarajeva– jezgre bosanske kulturne paradigme, i sl.

Zvanični pokretač i osnivač konferencije SARAJEVO i SVIJET je Općina Stari Grad Sarajevo.Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno