Međunarodna konferencija "Jedinstvo i razlike u Evropi”

Ova konferencija je jedinstvena globalna inicijativa. Njome su povezivani pluralistički vidici religijskih mišljenja sa društvenim znanstvenim istraživanjem tolerancije, civilnog društva, kulturnog naslijeđa i identiteta, te tumačenja i primjena modernih i tradicijskih shvatanja uzajamnosti religije i javnog života.

Cijela konferencija je zamišljena kao dugoročni pothvat u razvoju međunarodnih mreža za takvu vrstu razmjena znanja, gledanja i pristupa. Organizatori vjeruju da tako doprinose tumačenju religije kao djelatnog činitelja mira a protiv njene zloupotrebe u etnonacijskim, etnoreligijskim i drugim ideologijskim izvorima napetosti i sukoba.

Jedanaesta međunarodna konferencija o
jedinstvu i razlikama u Evropi - ICUPE 12

30. juli – 1. august 2016., Mostar (Bosna i Hercegovina), Hotel Bristol

Međunarodni forum Bosna ima zadovoljstvo najaviti Jedanaestu međunarodnu konferenciju o jedinstvu i razlikama u Evropi, koja de biti održana u Mostaru od 30. jula do 1. augusta 2016. godine. Glavna tema ove konferencije bit de "Bauk migracije u Evropi".


Konferencija de biti realizirana kao živa razmjena među istraživačima, aktivistima i predstavnicima medija oko tri plenarne sjednice:

1. Religija, identitet i društvo;
2. Rat i migracija: ekonomski, politički i religijski aspekti, i
3. Evropski vanjski i unutarnji drugi.

Svaka sekcija uključit de određeni broj pojedinačnih izlaganja o kojima de biti vođena opda rasprava. Vrijeme de biti raspoređeno za 18 govornika. U izlaganjima i raspravama sudjelovat de oko 50 pozvanih istraživača.

Kako je to bilo i ranije, bit de i jedno inauguralno predavanje o religiji i javnome životu, koje de održati gost govornik odabran na osnovi priznatog doprinosa i uloge u tome području. Bit de organiziran i niz komplementarnih javnih predavanja ili panel rasprava o povezanim temama.

Kliknite ovdje za zvanično saopćenje za javnost
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno