Međunarodna konferencija "Jedinstvo i razlike u Evropi”

Ova konferencija je jedinstvena globalna inicijativa. Njome su povezivani pluralistički vidici religijskih mišljenja sa društvenim znanstvenim istraživanjem tolerancije, civilnog društva, kulturnog naslijeđa i identiteta, te tumačenja i primjena modernih i tradicijskih shvatanja uzajamnosti religije i javnog života.

Cijela konferencija je zamišljena kao dugoročni pothvat u razvoju međunarodnih mreža za takvu vrstu razmjena znanja, gledanja i pristupa. Organizatori vjeruju da tako doprinose tumačenju religije kao djelatnog činitelja mira a protiv njene zloupotrebe u etnonacijskim, etnoreligijskim i drugim ideologijskim izvorima napetosti i sukoba.

Dvanaesta međunarodna konferencija o
jedinstvu i razlikama u Evropi - ICUPE 12

30. juli – 1. august 2017. godine

Međunarodni forum Bosna, uz saradnju i podršku više organizacija iz zemlje i svijeta, organizirat će Dvanaestu međunarodnu konferenciju Jedinstvo i razlike u Evropi. Taj multidisciplinarni znanstveni skup biti će održan  od 30. jula do 1. augusta 2017. godine. Tema ove konferencije je Migracije i kriza evropskog identiteta.


Program konferencije će biti organiziran u tri znanstvena područja: (1) Religija, identitet i društvo; (2) Migracije i kriza evropskog identiteta; i (3) Evropski unutarnji i vanjski drugi. Svako od tri navedena područja uključuje izlaganja predavača i rasprave o njima. Uz navedene strogo naučne rasprave bit će organizirana tri javne rasprave:

1. Globalni financijski tokovi i ekonomske promjene u posljednih 25 godina s osvrtom na bosansku ekonomiju;
2. O tri knjige – Mile Babić, Temeljna pitanja suvremene filozofije; Rusmir Mahmutćehajić, Hvalske ljestve: U znanju i voljenju; i Forum Bosnae 76: Sarajevo i svijet; i
3. Dovoljna pluralnost: Živjeti demokraciju u postdejtonskoj bosanskohercegovačkoj državi.

Sve znanstvene aktivnosti  ove konferencije bit će na engleskom jeziku. Programi predviđeni  za širu javnost bit će prevođeni.

Kako je to bilo i ranije, bit de i jedno inauguralno predavanje o religiji i javnome životu, koje de održati gost govornik odabran na osnovi priznatog doprinosa i uloge u tome području. Bit de organiziran i niz komplementarnih javnih predavanja ili panel rasprava o povezanim temama.

Sve informacije o ovoj konferenciji dostupne su na: www.forumbosna.org 

Kliknite ovdje za zvanično saopćenje za javnost

Kliknite ovdje za izvještaj