Centar za regionalnu saradnju

Upravni odbor MFB obaviješten je o organiziranju Odbora za novu regionalnu saradnju. Ta skupina intelektualaca iz jugoistočne Evrope odlučila je 21. i 22. jula 2001. godine da organizira Odbor za novu regionalnu saradnju. Većina članova tog odbora iz Bosne i Hercegovine su članovi MFB ili sudionici u njegovim aktivnostima. MFB je omogućio glavninu dosadašnjih komunikacija među njegovim članovima i bitno doprinio usvajanju njegovih dosadašnjih i javnih saopćenja.


Rad Odbora za novu regionalnu saradnju utemeljen je na tri dokumenta: Izjavi, Odluci i Programu.
Ova tri dokumenta predstavljaju programsku i organizacijsku osnovu MFB Centra za regionalnu saradnju.

Izjava Odbora za novu regionalnu saradnju

Grupa nezavisnih intelektualaca sastala se 21. i 22. jula 2001. u Crnoj Gori na skupu "Odgovornost – uzroci i posljedice zbivanja”. Zaključili su da postojeći pojedinačni, grupni i institucionalni pristupi pravnoj, političkoj i moralnoj odgovornosti za razorna zbivanja i teška kršenja ljudskih prava u posljednjim decenijama nisu dovoljni. Posljednja događanja u Makedoniji, kao i ukupne prilike u regiji, pojačavaju bojazan da će se ratni sukobi nastavljati dok se jasno ne označe i ne otklone izvori napetosti, nepovjerenja i netolerancije. To upućuje na potrebu regionalnog povezivanja i pristupa u svim relevantnim pitanjima, posebno onima koja se odnose na mir, sigurnost i stabilnost.

Kao najvažnije zadaće sudionici skupa vide:

1.) temeljito preispitivanje postojećih i uspostavljanje novih uvida i tumačenja uzroka i posljedica ratnih stradanja i razaranja;
2.) organiziranje regionalne mreže pojedinaca, organizacija i ustanova na načelima tolerancije, povjerenja i saradnje;
3.) prepoznavanje simptoma budućih sukoba i predlaganje mjera i sredstava za njihovo sprečavanje i otklanjanje.

Također je zaključeno da će ova grupa djelovati kao osnivački odbor za regionalnu saradnju. Do sljedećeg sastanka bit će pripremljeni materijali za daljnji rad i institucionalno povezivanje, a učesnici su ovlastili Natašu Kandić da do tada predstavlja i koordinira rad osnivačkog odbora. Kosovska fondacija za otvoreno društvo i Kosovska fondacija za civilno društvo svojim su sredstvima podržali ovu inicijativu.

Članovi osnivačkog odbora:

 • Duška Anastasijević, Beograd
 • Teuta Arifi, Skoplje
 • Ivo Banac, Dubrovnik
 • Isuf Berisha, Priština
 • Sonja Biserko, Beograd
 • Ivan Zvonimir Čičak, Zagreb
 • Srđan Darmanović, Podgorica
 • Jakob Finci, Sarajevo
 • Zdravko Grebo, Sarajevo
 • Enver Hoxhaj, Priština
 • Ylber Hysa, Priština
 • Nataša Kandić, Beograd
 • Suada Kapić, Sarajevo
 • Peter Kuzmič, Osijek
 • Ivan Lovrenović, Sarajevo
 • Rusmir Mahmutćehajić, Sarajevo
 • Shkelzën Maliqi, Priština
 • Kim Mehmeti, Skoplje
 • Latinka Perović, Beograd
 • Milan Popović, Podgorica
 • Olga Popović-Obradović, Beograd
 • Iso Rusi, Skoplje
 • Obrad Savić, Beograd
 • Veton Surroi, Priština
 • Milka Tadić, Podgorica
Predsjednik Centra za regionalnu saradnju je Rusmir Mahmutćehajić.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno