Centar za studentske programe

Cilj Centra za studentske programe je povezivanje i okupljanje bosanskohercegovačkih studenata radi njihovog uključenja u procese političke, kulturne i ekonomske tranzicije bosanskohercegovačkog društva.

Budući odnosi u bosanskohercegovačkom društvu ovise, smatraju osnivači Centra, o poticanju njegovih mladih članova da preuzmu odgovornost za cjelovitu tranziciju prema održivom razvoju u okviru evropske ukupnosti. Sadašnji bosanskohercegovački univerziteti mogu, prema mišljenju osnivača i članova ovog Centra, odgovoriti svojoj zadaći u gradnji bosanskohercegovačke budućnosti jedino ako se oslobode ideologijskih i etničkih getoiziranosti.

A to znači da kulturne i religijske razlike mogu pokazivati svoje vrijednosti jedino uz svijest o jedinstvu utemeljenom na povjerenju i zajedničkoj odgovornosti za mirnu i prosperitetnu budućnost.

CSP svoj cilj ostvaruje povezivanjem studenata sa svih bosanskohercegovačkih univerziteta, i to organiziranjem susreta, rasprava i planiranjem zajedničkih akcija.

Njegov cilj je uspostaviti i osnažiti te veze i saradnju prvo u zemlji, a potom i u širem okruženju.

Upravni odbor MFB, na sjednici 23. decembra 2000. godine, donio je, u skladu s prijedlogom predsjedništva:

ODLUKU O OSNIVANJU CENTRA ZA STUDENTSKE PROGRAME

I

Centar za studentske programe je organizacijska jedinica MFB preko koje svoje posebne potrebe osiguravaju studenti iz Bosne i Hercegovine koji su članovi MFB.

II

Članovi Centra za studentske programe su svi članovi MFB koji iskažu volju da djeluju na realiziranju programa rada Centra.

III

Centar za studentske programe radi na realiziranju cilja MFB koji je utvrđen u Statutu i drugim dokumentima a naročito na sljedećem:
- Razvijanje i promicanje znanja o bosanskohercegovačkom društvu i državi kao jedinstvu razlika;
- Razvijanje i promicanje dijaloga medu studentima u cilju snaženja povjerenja i tolerancije na temeljima graditeljskog odnosa prema bosanskohercegovačkoj budućnosti;
- Uspostavljanje, razvijanje i promicanje saradnje medu studentima svih bosanskohercegovačkih univerziteta;
- Razvijanje znanja o regionalnim i evropskim povezivanjima i ulozi bosanskohercegovačkih studenata u tim dalekoročnim programima;
- Formuliranje i razvijanje znanja i djelovanja koji proistječu iz posebnih potreba bosanskohercegovačkih studenata;
- Uspostavljanje veza i saradnje sa studentskim organizacijama i ustanovama u zemlji i svijetu;
- Uključivanje u projekte povezane s unapređenjem bosanskohercegovačkog društva i države;
- Uključivanje u istraživačke programe koji doprinose razvoju istraživačke zajednice Bosne i Hercegovine;
- Organiziranje skupova i projekata koji doprinose razvoju ideja Centra;
- Organizirano sudjelovanje u promicanju i razvijanju projekta "Bosna: istraživanje i razvoj";
- Pokretanje i vođenje drugih pothvata koji doprinose razvoju Centra.

IV

Centrom upravlja pododbor koji bira Upravni odbor MFB.

V

Pododbor ima najviše 12 članova i oni su, u najvećoj mogućoj mjeri, izabrani medu članovima MFB na različitim bosanskohercegovačkim univerzitetima.

VI

Pododbor Centra za studentske programe pravi svoje godišnje planove i podnosi ih Upravnom odboru MFB radi donošenja odluke o njihovom financiranju.

VII

O svojim poslovima Centar podnosi izvještaj Upravnom odboru MFB.

VIII

Centar može osnovati u skladu sa svojim programom, svoje podružnice u zemlji i svijetu.

Predsjednik Centra za studenske programe je Derviš Hadžimuhamedović.
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno