Centar za tehnologije i ekonomski razvoj

CENTAR ZA TEHNOLOGIJE I EKONOMSKI RAZVOJ SASTOJI SE OD ODJELJENJA ZA JAVNO/PRIVATNO PARTNERSTVO I ODJELJENJA ZA NAPREDNE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


ODJELJENJE ZA JAVNO /PRIVATNO PARTNERSTVO(OJPP)

Odjeljenje za javno/privatno partnerstvo proistječe iz višegodišnjeg raspravljanja o bosanskohercegovačkoj budućnosti, povjerenju i perspektivama civilnog društva. Privatni sektor bosanskohercegovačkog društva nije moguć bez harmoničnih odnosa s javnim područjem ekonomije. To zahtijeva anticipiranje i snaženje partnerstva i efikasnosti tih dvaju područja privrede.

Osnivači OJPP su bosanskohercegovački poduzetnici. Oni nastoje pokrenuti opsežnu raspravu i projekte za povezivanje svih činitelja u razvoju bosanskohercegovačkog društva. Tek preko artikuliranog utjecanja na zakonodavnu i izvršnu vlast moguće je,smatraju osnivači, izgraditi društveni ambijent za razvoj slobodnog poduzetništva i društva javnog/privatnog partnerstva.

To je istodobno i poziv za novo razumijevanje odnosa između politike, kulture i ekonomije s odgovarajućim uvidima u potrebn opartnerstvo javnog i privatnog područja i skladnog odnosa društvenih zahtjeva i istraživački utemeljenih rješenja.


ODJELJENJE ZA NAPREDNE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (ONIT)

ONIT je osnovan kao forum domaćih i inozemnih činitelja u očuvanju, razvoju i prijenosu naprednih informacijskih tehnologija u sva područja bosanskohercegovačkog društva. Održivo i skladno uključenje bosanskohercegovačkog društva u svjetske tokove zahtijeva, prema uvjerenju osnivača i članova ONIT-a, veze s globalnim tehnološkim i informacijskim tokovima.

Tek organiziranjem postojećih snaga u Bosni i Hercegovini, te njihovim utjecanjem na sadašnju politiku bit će omogućeno razvojno partnerstvo u tim integracijskim i saradničkim tokovima.

Tako, ONIT je forum bosanskohercegovačkih privrednika, političara i javnih radnika koji preuzimaju odgovornost za skladnu modernizaciju bosanskohercegovačkog društva na svim njegovim razinama, od osnovnog obrazovanja do složenih industrijskih kompleksa. Osnivanje ONIT-a je istodobno i poziv bosanskohercegovačkim stručnjacima u svijetu da doprinesu tranziciji i obnovi bosanskohercegovačkog društva i njegove države.

Predsjednik Centra za tehnologije i ekonomski razvoj je Adnan Salkić.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno