O časopisu Bosnæ

Vođena suglasnošću o važnosti izlaska iz mrtvoga kruga u kojemu se današnja Bosna i Hercegovina nalazi, jedna skupina intelektualaca osnovala je u rujnu 1997. godine nevladino udruženje MFB, kao organizirani okvir za razvijanje i njegovanje otvorenoga dijaloga između svih sudionika bosanskohercegovačke društvene i kulturne zbilje, neovisno o njihovim etničkim, religijskim, političkim, regionalnim ili bilo kojim drugim pripadanjima i opredjeljenjima.

Jedna od formi djelovanja MFB je i izdavanje kvartalnoga časopisa za pitanja kulture, znanosti, društva i politike pod nazivom Forum Bosnae. U jedanaest brojeva, koji su izašli do 2001. godine, časopis je uspijevao u svojoj osnovnoj namjeri - da animira relevantne autore iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja bivše Jugoslavije, te iz drugih balkanskih zemalja i iz cijeloga svijeta - iz različitih civilizacijskih i duhovnih miljea Istoka i Zapada, da promišljaju pitanja iz domena svojih preokupacija, koja su korespondentna pitanjima što ih potiče bosansko duhovno iskustvo, društvena stvarnost i imperativi budućnosti.

U tomu će Forum Bosnae i dalje ustrajavati, jer tek dijalog, ozbiljan, odgovoran, hrabar za suočavanje sa svim činjenicama, može dokinuti nepodnošljivu aporiju, koje smo zatočenici: opraštanje i pomirenje neophodno nam je kao uvjet samoga života, a u isti mah od nezaobilazne je važnosti utvrditi istinu, i uopće - postulirati osnovne konture univerzalno poželjne budućnosti.

Takav dijalog, to permanentno kritičko propitivanje, kojemu je vodilja ljubav spram istine, a ne jednokratni politički ili koji drugi interes, ne može se očekivati ni od koga nego od intelektualaca i neovisne medijske javnosti. Tako se u nas, po tko zna koji put, opet aktualizira i dramatizira pitanje odgovornosti intelektualaca za obavljanje onoga jedinoga posla u kojemu su kvalificirani: formuliranje problema i stupanje u slobodnu, neucijenjenu dijalošku raspravu s drukčijim stanovištima. To je drugo ime za stvaranje normalnoga, civiliziranog životnoga i društvenog ambijenta.

Pred intelektualnom i znanstvenom javnošću u Bosni i Hercegovini stoje, dakle, kao prvorazredni izazovi mnoga neobdjelana područja i mnoga otvorena pitanja od čijega propitivanja i artikuliranja bitno ovisi osviješteno samorazumijevanje. Ona zadiru u sve oblasti i discipline, koje se tiču oblika i struktura društvenoga života, kulture, mentaliteta u Bosni, što uvijek implicira i širi prostor jugoistočne Evrope: povijest, religija, kultura, antropologija, umjetnost, književnost, jezik, politika, ekonomija, pravo... Forum Bosnae je programski otvoren za relevantne elaboracije iz svih ovih oblasti.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno