Upravni odbor Međunarodnog foruma Bosna


Mile Babić (član)

Rođen je 1947. godine u Prozoru, gdje je završio osnovnu školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom završio je 1965, a novicijat 1965/66. u Kraljevoj Sutjesci. Teologiju je studirao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, zatim na Teološkom fakultetu u Innsbrucku (jednu godinu 1972/73) i diplomirao 1974. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu radnjom: Sloboda u Hegelovoj "Fenomenologiji duha” kod prof. dr. Vjekoslava Bajsića. Na istom je fakultetu 1977. magistrirao radnjom: Kršćanstvo kao apsolutna religija u Hegelovoj "Filozofiji religija”, također kod prof. dr. Vjekoslava Bajsića. Na istom je fakultetu doktorirao radnjom: Himan Fil 2, 6-11 u kristologiji Teodoreta Cirskog kod prof. dr. Ivana Goluba.

Stupio je u Franjevački red 1965. godine, a za svećenika je zaređen 1973. u Wattensu kod Innsbrucka. Djelatan je kao propovjednik, ispovjednik i vjeroučitelj diljem franjevačke provincije Bosne Srebrene te aktivan u pomaganju bližnjima. Profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1977. pa do danas.

Osim teologije studirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu povijest književnosti, a diplomirao 1978. radnjom: Poezija Dobriše Cesarića. Zatim je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Innsbrucku (ljetni semestar 1972/73), a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završio postdiplomski studij iz filozofije (1979/81), gdje je 1988. magistrirao radnjom: Sloboda i jedinstvo u Hegelovoj "Filozoofiji prava” kod prof. dr. Abdulaha Šarčevića. Na istom fakultetu je prijavio doktorsku disertaciju pod naslovnom: Metafizičko utemelje politike u Hegelovoj "Filozofiji prava” kod prof. dr. Abdulaha Šarčevića.

Sada je glavni urednik zbornika "Jukić”. Sudjelovao je u pokretanju listova "Svjetlo riječi” i "Zajedno”. Bio je glavni i odgovorni urednik urednik dvotjednika za kulturu i politiku "Obzor” u Sarajevu. Voditelj je odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira. Bio je član uredništva biblioteke "Polis” u Sarajevu i član Centra za filozofiju na ANUBiH.

Njegovi najznačajniji radovi su: Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodora Cirskog (Zagreb, 1990); studija u knjizi Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu (Zagreb, 1997, str. 301-401)      

Fatima Mahmutćehajić (član)

Mahmutćehajić, Fatima (Sarajevo) is an Associate Professor and Head of the Business Law Center at the School of Economics and Business, University of Sarajevo. She received her MSc and PhD from the Faculty of Law, University of Sarajevo with Summa cum laude. She teaches, inter alia, Business Law, International Business Law and E-Commerce Law. Her primary research interests are in the areas of business law, international business law, corporate governance, domain name law, electronic commerce and business ethics. She served as a legal expert in several project of national importance, as well as in international projects (in the field of- better regulation, public administration reform, e-government, public policy development, public-private partnership,etc.).  

She has extensive experience in institutional development and capacity building activities related to developing and strengthening of the administrative and knowledge capacity of institutions (national, local) for EU integration process. Proven track record in the development of demand driven training programmes. Also, she served as a Legal expert / member of expert group for Bosnian Governments on the development of "Act on electronic signature of Bosnia and Herzegovina”, "Act on e-business of Bosnia and Herzegovina”, "Public-private partnership Act", Metodology for regulatory impact assesment; Methodology for Improving Rules and Procedures for drafting laws, other regulations and general acts in Bosnia and Herzegovina, etc. 

She is an arbitrator and member of the Arbitration Court of the Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina since 2011, member of Management Board "International Forum Bosnia” since March 2012, a member of South East Europe Corporate Governance Academic Network (SEE CGAN) since 2013 and a reviewer for the South East European Journal of Economics and Business (SEEJ) since 2010. She has co-authored the eight books in the fields of Business Law (Introduction to law and obligation, company law,  Contracts, Securities and Competition Law), Applied Business Law and International Business Law. She has published a large number of scientific and professional papers refereed in international databases.

Rusmir Mahmutćehajić (predsjednik MFB-a)

je rođen 1948. godine u Stocu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1973. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a 1975. magistrirao i 1980. doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Specijalizaciju je obavio 1982. u Međunarodnom centru za teoretsku fiziku u Trstu (Italija), a postdoktorske studije 1988. na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (Belgija). Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu Sveučilišta u Sarajevu, te kao direktor Instituta za ergonomiju istog sveučiliša; od 1985. do 1991. godine radio je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (Hrvatska).
Od 1991. do 1992. godine bio je podpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, a od 1992. do 1994. ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Bosne i Hercegovine, kada je, ne slažući se s preovlađujućom politikom, podnio ostavku. Bio je i član savjeta sveučilišta u Sarajevu i Osijeku te predsjednik Komisije za društvene djelatnosti Vlade Bosne i Hercegovine.
Od 1992. godine predsjednik je Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, od 1996. predsjednik izdavačkog savjeta časopisa "Dijalog", urednik časopisa "Bosanskohercegovačka elektrotehnika", i "Blagaja". 1997. izabran je za prvog predsjednika MFB.
U užem znanstvenom području objavio je preko stotinu stručnih i znanstvenih radova, od kojih osam knjiga. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja te prijevoda na bosanski jezik.

Krsto Mijanović (dopredsjednik MFB-a)

Rođen je 4.2. 1955. u Trebinju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Mostaru. Postdiplomski studij završio je na Mašinskom fakultetu u Ljubljani 1990.  Do 1992. je radio u "Industriji alata Trebinje".  Područja specijalizacije su mu razvoj novih proizvoda, istraživanje parametara kvaliteta alata u otežanim uslovima rada, racionalizacija tehnologije izrade pojedinih alata, razvoj sistema za obezbjeđenje kvaliteta, organizacija i koordinacija razvoja i poslovanja radne organizacije.
Sudjelovao je u izradi nekoliko naučnoistraživačkih projekata u oblasti poboljšanja kvaliteta za motornu industriju, istraživanje problematike i osvajanja alata za fabrike vijaka, razvoj alata za obradu drveta i razvoj alata za narezivanje navoja na cijevima.  Od 1992. je spoljni saradnik Mašinskog fakulteta u Ljubljani. Objavio je više stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Žarko Papić (član)

Ekonomski fakultet i postdiplomski studij završio je u Beogradu. Doktorirao je na   Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1974. Radio je kao naučni savjetnik na Instituttu za   ekonomiku investicija u Beogradu, predavao   na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Novi Sad, vršio dužnost ministra za nauku i tehnologiju u Vladi Srbije, bio član Savezne vlade i generalni direktor Saveznog ureda za planiranje, ambasador u Ministarstvu   inozemnih poslova SFRJ, ambasador pri OECD i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, savjetnik pri OECD-u, gostujući profesor na Američkom univerzitetu u Parizu i, od 1996. viši savjetnik i direktor u IBHI-ju (Nezavisni biro za  humanitarna pitanja).  
Između 1968 i 1991. objavio je 10 knjiga iz oblasti ekonomije, političkog sistema, 147 znanstvenih radova i više od 150 članaka u stručnim časopisima i novinama- Poslije 1992. sudjelovao je na više međunarodnih stručnih konferencija i seminara, te objavio više tekstova u izbornicima, časopisima i novinama u inostranstvu.
Govori i piše engleski, a služi se francuskim.

Džamna Vranić (član)

Rođena 1973. u Stocu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2000. godine. Zaposlena na Pravnom fakultetu u Sarajevu u zvanju asistenta na predmetu Porodično pravo. Član je MFB od njegovog osnivanja.

Ervin Vrdoljak (član)

Rođen je 21. lipnja 1949. godine u selu Držanlije, Općina Livno.
Gimnaziju je završio u Livnu, a Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, te time stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Živi i radi u Livnu u županijskoj elektrodistribuciji. Član je i suosnivač MFB iz Sarajeva.
Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno