Biografije članova uredničkog vijeća časopisa Foruma Bosnae

Mile Babić (član)

Mile BABIĆ (Sarajevo, Bosna) je svećenik, bosanski franjevac i profesor teologije. Od 1977. predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, glavni je urednik zbornika Jukić i voditelj Odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira. U proučavanju Hegela, Ivana Duns Škota i Teodora Cirskog Babić traga za alternativom dosadašnjoj evropskoj filozofiji i teologiji, pokušavajući zasnovati filozofiju i teologiju koja će nas iz svijeta nasilja uvesti u svijet slobode i ljubavi. Bavi se, također, temama iz suvremene književnosti. Njegovi najznačajniji radovi su: Himan Fil 2,6-11 u kristologiji Teodora Cirskog (Zagreb, 1990); studija u knjizi Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu (Zagreb, 1997, str. 301-401)

Rusmir Mahmutćehajić

Rodio se 1948. godine u Stocu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu, specijalizaciju obavio u Međunarodnom centru za teoretsku fiz iku u Trstu, a postdoktorske studije na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (Belgija). Iz užeg znanstvenog područja objavio je preko stotinu stručnih i znanstvenih radova, od kojih osam knjiga. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja, te prijevoda na bosanski jezik.

Žarko Papić

Rodio se 14. 01. 1947. u Sarajevu. Ekonomski fakultet i postdiplomski studij završio u Beogradu, gdje je i doktorirao. Objavio 10 knjiga iz oblasti ekonomije, političkog sistema, 147 znanstvenih radova i više od 150 članaka u stručnim časopisima i novinama, domaćim i stranim. Bio ambasador u Ministarstvu inozemnih poslova SFRJ, ambasador pri OECD i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, te savjetnik pri OECD-u. Poslije 1992. gostujući profesor na Američkom univerzitetu u Parizu, a od 1996. viši savjetnik i direktor IBHI-ja (Nezavisni biro za humanitarna pitanja) u Sarajevu.