Članstvo

Član Međunarodnog foruma Bosna može postati svaka osoba koja prihvaća njegove organizacijske i programske dokumente. Volju osobe da postane član Međunarodnog foruma Bosna potvrđuje ispunjena i na naznačenu adresu poslana pristupnica. Konačnu odluku o stjecanju statusa člana donosi Predsjedništvo MFB. Međunarodni forum Bosna putem svoje veb-stranice omogućava Vam i "online" pristupnicu.

Odluku o načinu pristupanja članstvu možete preuzeti ovdje.

Pristupnicu možete i preuzeti, popuniti i poslati nam na našu email adresu.

Plaćanje na transakcijski račun:

Međunarodni forum Bosna
UniCredit Bank d.d. Sarajevo
338-900-22060397-76

Devizni račun:

International Forum Bosnia
UniCredit Bank d.d.
Zelenih beretki 24, Sarajevo
IBAN:BA393389002206039776
SWIFT: UNCRBA22


Medjunarodni forum Bosna
Sime Milutinovica 10
71000 Sarajevo


Tel:
+387 33 217-665
+387 33 217-670
+387 33 217-680

Fax:
+387 33 206-484

e-mail: if_bosna@bih.net.ba

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno