Osvrti

Nakon što su autorski prilozi dostavljeni svim sudionicima Šeste internacionalne konferencije Sarajevo i svijet: U pandemijskim vidicima (dostupni na: http://www.forumbosna.org/saopcenje-za-clanove-i-prijatelje-medjunarodnog-foruma-bosna), 27 autora napisalo je 91 osvrta na te priloge. U ovom dokumentu su dani naslovi i njihovi prilozi, uz navođenje imena autora osvrta.

Od autora priloga očekujemo da do 15. jula 2020. godine dostave svoje odgovore na osvrte. Nakon što Urednički odbor Zbornika Šeste internacionalne konferencije Sarajevo i svijet: U pandemijskim vidicima primi odgovore, bit će uobličena konačna verzija Zbornika i učinjena dostupnom svim sudionicima konferencije.

Uprava Međunarodnog foruma Bosna i Uredništvo Zbornika planiraju da, nakon što Konferencija bude završena:
  • Bude napisan uvod Zbornika Konferencije u kojem će biti opisni tok Konferencije i predstavljeni radovi, uključujući odgovore autora i konačne verzije tekstova.
  • Odabrani konferencijski radovi budu objavljeni u dva posebna broja časopisa Forum Bosnae, nakon njihovog stručnog recenziranja – jedan broj na bosanskom ili drugim jezicima južnoslavenskog područja, i drugi na engleskom/francuskom/njemačkom jeziku.
Autori priloga u Zborniku mogu, u skladu s osvrtima i naknadno stečenim uvidima u predmet svojih radova, napraviti dopunjene verzije i poslati ih Uredništvu časopisa Forum Bosnae, najkasnije do 31. jula 2020. godine.

U ovome dokumentu dani su osvrti uz konferencijske priloge onim redom u koji ih je Uredništvo razvrstalo. Većina osvrta, njih 88, napisana je u odnosu na konkretne priloge. Tri su općeniti osvrti na cijelu konferenciju.

Na osnovi do sada postignutog, uz sudjelovanje velikog broja autora, članova i prijatelja Međunarodnog foruma Bosna, sa zadovoljstvom možemo zaključiti da je Konferencija uspješno vođena prema zadanom cilju. Zahvalni smo svima koji su tome doprinijeli. Uz autore konferencijskih priloga, naročito priznanje zaslužuju, uvjereni smo, oni članovi i prijatelji Međunarodnog foruma Bosna koji svojim potporama omogućuju rad ove organizacije.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno