Saopćenje za članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna


Čast nam je obavijestiti Vas da je 48 autora pripremilo 45 radova za Šestu internacionalnu konferenciju Sarajevo i svijet: U pandemijskim vidicima. To je, uvjereni smo, izuzetan uspjeh.

Šaljemo Vam Zbornik radova pripremljen za Konferenciju. Molimo Vas:
• da se smatrate pozvanim sudionikom konferencijskog raspravljanja o tekstovima Zbornika kojeg Vam stavljamo na raspolaganje;
• da nam, ako tako odlučite, dostavite pisane osvrte (ne dulje od 250 riječi) na tekstove koje odaberete te nam ih pošaljete najkasnije do 15. juna 2020. godine

Postoji mogućnost da Uredništvo Zbornika neke od osvrta uvrsti u njegovu konačnu verziju.
S najboljim željama i poštovanjem,
Naučno vijeće Konferencije
Mile Babić
Rusmir Mahmutćehajić
Desmond Maurer
Žarko Papić, predsjednik
Fatima Veispahić


Šesta međunarodna konferencija
Sarajevo i svijet
U pandemijskim vidicima


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno