Knjige

THE WAR IN CROATIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA
THE WAR IN CROATIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA
THE WAR IN CROATIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA - Branka Magaš i Ivo Žanić - Frank Cass & Co. 2001.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno