SEDMA INTERNACIONALNA KONFERENCIJA SARAJEVO I SVIJET

Čast nam je pozvati Vas na Sedmu internacionalnu konferenciju Sarajevo i svijet, koja će biti organizirana online na Zoom platformi. Na otvaranju konferencije govorit će Rusmir Mahmutćehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajeva, i Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo.

Ovogodišnja konferencija raspoređena je oko pet raspravnih stolova. Na svakom raspravnom stolu svoja istraživanja predstavit će pozvani govornici. Nakon uvodnih izlaganja predviđena je rasprava u koju se mogu uključiti, uz pismenu najavu u toku konferencije, svi sudionici konferencije.Izlaganja na prva četiri raspravna stola bit će na bosanskom (srpskom, hrvatskom, crnogorskom) jeziku, a po potrebi će biti pravljeni njihovi sažeci na engleskom jeziku. Izlaganja na raspravnom stolu 5. bit će na engleskom jeziku, a po potrebi će biti pravljeni njihovi sažeci na bosanskom (srpskom, hrvatskom, crnogorskom) jeziku. Sva izlaganja i rasprave bit će zabilježeni u video formatu i, nakon odgovarajućih uređenja, objavljeni na yt kanalu.

Predviđenim raspravnim stolovima možete pristupiti preko sljedećih linkova:


24. maj (ponedjeljak)


Prvi raspravni stol U pandemijskim vidicima nakon godine iskustva
https://us06web.zoom.us/j/88511647070?pwd=N1JMdFZUMEd6NHFFSWR4OXRnQTZ6QT09

Meeting ID: 885 1164 7070
Passcode: 685467
25. maj (utorak)
Drugi raspravni stol U vizijama održivog urbanističkog razvoja, postojanog i inkluzivnog Sarajeva

https://us06web.zoom.us/j/86941938752?pwd=eGo2UkN3Ry81U0JLYUFEbDJvdStsUT09

Meeting ID: 869 4193 8752
Passcode: 915779
26. maj (srijeda)
Treći raspravni stol U filozofijskim, geopolitičkim, geostrategijskim, komunikacijskim, ekološkim i energetskim izazovima

https://us06web.zoom.us/j/84745564493?pwd=UEZPZkdhelRGRGFzN2hWR3NhU2d0Zz09

Meeting ID: 847 4556 4493
Passcode: 466183
27. maj (četvrtak)
Četvrti raspravni stol U vidicima kulturnog naslijeđa

https://us06web.zoom.us/j/83325324342?pwd=bk01aG5LOVMzdjZ6M3hYLy9vT0JuZz09

Meeting ID: 833 2532 4342
Passcode: 600253
28. maj (petak)
Peti raspravni stol U antropologijskim osvjetljenjima: Ključ zavičaja i dijasporijska traganja

https://us06web.zoom.us/j/81931594902?pwd=MW1KWnorWmNvc2lRTzJYQS9zU1BnQT09

Meeting ID: 819 3159 4902
Passcode: 976579
Konferencija je otvorena za medije i širu javnost.

S najboljim željama,
Programski odbor
Mile Babić
Amra Hadžimuhamedović
Rusmir Mahmutćehajić
Desmond Maurer
Krsto Mijanović
Fatima Veispahić