SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Prvi međunarodni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA

Mostar, 27. i 28. oktobar 2017.

Muzej Hercegovine i Centar za kulturno naslijeđe Međunarodnog foruma Bosna uz financijsku potporu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizirat će 27. i 28. oktobra naučni program Prvi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta. Taj program bit će realiziran u Centru za kulturu u Mostaru. Cilj Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta je otpočinjanje sistematskog i dugoročnog predstavljanja i istraživanja bosanskog usmenog naslijeđa u Zbirci usmene književnosti Milman Parry Univerziteta u Harvardu. Ta zbirka je temeljno vezana za bosansko usmeno naslijeđe. Osnova je različitih istraživačkih pothvata u kulturama svijeta. Nedovoljno je poznata i korištena u zemlji njenog porijekla. Pozvani istraživači iz zemlje i svijeta predstavit će sadržaj i značaj te zbirke i mogućnosti njenog uključenja u živu bosansku kulturu.

Uz čisto naučne sadržaje ovog kolokvija bit će organizirana javna rasprava o bosanskom usmenom nasljeđu i otvorena izložba Umjetnost bosanske musandere.

Konačan program Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta bit će predstavljen 27. oktobra 2017. godine na konferenciji za medije u Centru za kulturu u Mostaru.

Ibrica Dizdar
Muzej Hercegovine
036/551-602

Nermina Jusić
MFB Press
033/217-665