SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Razgovor s Rusmirom Mahmutćehajićem - O bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države

Sudjeluju

Taner Aličehić, Zlatan Delić i Senadin Lavić

Sarajevo, 19. maj (petak) 2017. godine
Hotel Europe, početak u 19:00 sati

Bošnjačka zajednica kulture Preporodorganizirat će 19. maja 2017. godine, s početkom u 19:00 sati, Razgovor s Rusmirom Mahmutćehajićem: O bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države. Bit će održan u hotelu Europe. Sudionici razgovora s Rusmirom Mahmutćehajićem su Taner Aličehić, Zlatan Delić i Senadin Lavić, a moderirat će ga Amer Osmić.


U opsežnom i raznolikom djelu Rusmir Mahmutćehajić se dugo bavi najvažnijim pitanjima Bosne, bosanstva i bošnjaštva. Za većinu promatrača i tih pitanja i bavljenja njima to su tabuizirane teme. U Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, organizatoru Sedmog međunarodnog naučnog skupa Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci (20. maj 2017. godine), odlučeno je da u ovome razgovoru pred najširom javnošću budu preispitana neka od važnih pitanja o bauku bosanstva, političkoj agoniji i razaranju države.


Akademska zanimanja Rusmira Mahmutćehajića uključuju, pored ostalog, filozofiju religije, filozofiju znanosti, političku filozofiju i književnu kritiku. Objavio je i sljedeće knjige: Andrićevstvo: Protiv etike sjećanja (Beograd, 2015); Iz Jerusalema: O jednosti, vjesništvu i povratku (Zagreb, 2012); Bosanski odgovor: O modernosti i tradiciji, treće dopunjeno izdanje (Sarajevo, 2012); Hval i Djeva 1: Vječnost u vjesničkim otkrivanjima (Sarajevo, 2011); Hval i Djeva 2: O trajanju i prekidu (isto); Hval i Djeva 3: Sabiranje rasutog (isto); Tajna Hasanaginice (Sarajevo, 2010); Preko rijeke: O pjesništvu Maka Dizdara (Sarajevo, 2009); Stolačka čaršija: U vidiku perenijalne filozofije (Zagreb, 2008); Malo znanja: O drugome u muslimanskim vidicima (Zagreb, 2005); Mesdžid: Srce smirenosti(Sarajevo, 2004); O ljubavi (Sarajevo, 2004); Subotnji zapisi: S političkih razmeđa (Sarajevo, 2002); Sarajevski eseji: Politika, ideologija i tradicija (Zagreb, 2000); Kriva politika: Čitanje historije i povjerenje u Bosni (Tuzla, 1998); Dobra Bosna (Zagreb, 1997); Živa Bosna: Politički eseji i intervjui, drugo izdanje (Ljubljana, 1995). Neke od knjiga Rusmira Mahmutćehajića prevedene su na engleski, francuski, albanski, bugarski i turski jezik. Prema njegovim scenarijima snimljena su tri filma – Srce Stoca i Tolerancija (reditelj Nenad Đurić), i Moj drugi (reditelj Nedim Lončarević). Ti filmovi imaju i engleske inačice. O knjigama Rusmira Mahmutćehajića pisali su, uz mnoge druge, i Nijaz Alispahić, Mile Babić, Ivo Banac, David B. Burrell, William C. Chittick, Mateus Soares de Azevedo, Keith Doubth, David Fideler, Florence Graham, Anna Maria Grünfelder, Carole Hodge, Alija Hodžić, İbrahim Kalın, John Kruk, Karl-Josef Kuschel, Miloš Lazin, Maria Lichtmann, Francis R. Jones, Gareth Jones, Edward Marquese, Sachiko Murata, Donald J. Moore, Seyyed Hossein Nasr, Slobodan Prosperov Novak, Adam B. Seligman, Michael A. Sells, Kurt Anders Richardson, Reza Shah-Kazemi i Abdulah Šarčević. Smatran je jednim od petsto najutjecajnijih muslimana u svijetu.


Taner Aličehić je predsjednik Centra za strategijske studije Međunarodnog foruma Bosna. Područja kojima se zanima su tokovi kapitala u svijetu, geostrategijski odnosi i uloge brendiranja različitih subjekata u međunarodnom političkom poretku.


Zlatan Delić je profesor Univerziteta u Tuzli. Njegova akademska zanimanja uključuju sociologiju i sociološke teorije te njihove uzajamnosti s općom epistemologijom, ekonomijom, pravom i bioetikom.


Senadin Lavić je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Njegova istraživačka područja obuhvataju sociologiju i filozofiju, i to u različitim akademskim područjima – politička filozofija, filozofija kulture, epistemologija i kritika ideologije. Zagovornik je kritičkog preispitivanja ideologijskih paradigmi pluralnih društava.


Razgovor je otvoren za najširu javnost.


Sarajevo, 9. maja 2017.
Broj: 03-183


Hatidža Duman
BZK Press

Preuzmite saopćenje