Knjige

Sagas of Sarajevo HEARTS GROWN BRUTAL
Sagas of Sarajevo HEARTS GROWN BRUTAL
Sagas of Sarajevo HEARTS GROWN BRUTAL - Roger Cohen - Random House, 2001.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno