Časopis Forum Bosnæ

Broj 24, 02. februar 2004.
PRIPADNOST I ESHATON
PRIPADNOST I ESHATON

PRIPADNOST I ESHATON

SADRŽAJ

Uvod

PRVI DIO
POLITIČKA TEOLOGIJA KAO 

I:
Teologija kao politički problem
1. Božanska monarhija u Božjoj jedinstvenosti
2. Teologija-politika kao apologetski princip ranog kršćanstva
3. Samoisključenje novog Božjeg naroda kao img1
4. Teološko-političko jedinstvo Rimskog carstva i kršćanstva

II: 
Navodna likvidacija svake političke teologije
1. Obraćenje Erika Petersona na katoličanstvo i teološko-politički kontekst
2. Izravno suočenje s postavkom "političkog monoteizma"
3. Šmitovsko određivanje lika Euzebija Cezarejskoga
4. Kontekstualizacija između Euzebija i sv. Augustina
5. rasprava o zaključnoj tvrdnji
6. Temeljni dodatak o pojmu 

III:
Govor teologije kao poslušnost u Božjoj objavi
1. Temeljno pitanje o tome što znači "stvarati" teologiju
2. Govor o Bogu i utjelovljenje Riječi
3. Teologija "između vremena"
Excursus: Čudo odluke

DRUGI DIO
STVARNOST EKKLEZIJE KAO 
I:
"Politička teologija sv. Pavla"
1. Osnivanje novog Božjeg naroda
2 . Sv. Pavao kao "novi" apostol kršćanstva
3 . "Apokaliptično-eshatološka" matrica kršćanstva

II: 
Sinagoga i ekklezija
1. Iskrena prisila sv. Pavla
2. Proturječno jedinstvo apokalipse i eshatologije
3. Dvostruka vrijednost pojma 

III: 
Vidljivost Crkve kao complexio oppositorum
1. Kršćaninovo "biti zajedno"
2. Antirimski kompleks
3. Politička forma

POGOVOR
Pred granicama kršćanske otvorenoati
KAZALO IMENA