Knjige

PREKO RIJEKE: O pjesništvu Maka Dizdara
PREKO RIJEKE: O pjesništvu Maka Dizdara
PREKO RIJEKE: O pjesništvu Maka Dizdara - Rusmir Mahmutćehajić
Sarajevo: Buybook, 2009.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno