Predavanje Rusmira Mahmutćehajića u okviru History Festa


Rusmir Mahmutćehajić, "Trajanje genocidske ideologije, pretpostavka razumijevanja dogođenog genocida i prijetnje njegovog ponavljanja”

9. juni 2021.
Sarajevo, Hotel Holiday

Čast nam je obavijestiti vas da će Rusmir Mahmutćehajić 9. juna, od 11.00 do 12.00 sati, u Hotelu Holiday održati predavanje "Trajanje genocidske ideologije, pretpostavka razumijevanja dogođenog genocida i prijetnje njegovog ponavljanja”. Ono je u okviru programa History Fest, od 8. do 12. juna 2021. godine. Više pojedinosti možete naći na stranici: https://www.historyfest.ba/

Razumijevanje simboličkih, konceptnih i normativnih značenja pojma genocid nije svedivo ni u jedno područje humanističkih znanosti. Ali, genocidska elita, genocidska ideologija i genocidska organizacija te neposredni izvršitelji potrebni su uvjeti za događanje tog zločina. O svakome od tri navedena uvjeta, izuzimajući genocidsku ideologiju, moguće je govoriti u kategorijama jasno odredivih pojmova u humanističkoj znanosti i pravu. Ali genocidska ideologija izmiče jasnome određenju, pa prethodi dogođenom genocidu i traje nakon njega. U slučaju dogođenih genocida u Bosni pitanje genocidske ideologije ostaje u najvećoj mjeri izvan znanstvene objektivizacije. Šta je ta ideologija i kako je u dugome vremenu maskirana? Je li moguće odrediti njenu suštinu te je predstaviti i pored plastičnosti pojmova koji je opisuju? O tim i drugim s njima povezanim pitanjima bit će raspravljano tokom ovog predavanja.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno