Časopis Forum Bosnæ

Broj 75-76, 09. april 2016.
Plovdivska bosanska knjiga
Plovdivska bosanska knjiga
Međunarodni forum Bosna objavit će 2016. godine rukopis i transliteraciju djela Plovdivska bosanska knjiga. Djelo za objavljivanje pripremila je Lejla Nakaš i napisala Pogovor.

Plovdivska bosanska knjiga rukopisni je zbornik iz druge polovine 16. stoljeća, koji se čuva u Biblioteci "Ivan Vazov", gdje nosi katalošku oznaku Bosensko sborniče 116 (54). Zbornik je dosad bio poznat samo po jednom odlomku svog sadržaja. Legenda pod naslovom Početije svijeta, bila zaokupljivala je pažnju autora koji su istraživali elemente heretičnih učenja u apokrifima. Jezik i grafija rukopisa pokazuju osobitosti koje su bile karakteristične za bosanskohercegovačko područje u razdoblju od sredine 15. do kraja 16. stoljeća, na prostoru istočno od rijeka Bosne i Neretve.
Sadržaj 150 listova zbornika podijeljen je u deset cjelina: kalendar posvećenih dana, psalmi i molitve, Gromovnik, legenda Početije svijeta, eshatološko proročanstvo neidentificiranog porijekla koje u 16 dana opisuje događaje pred drugi Hristov dolazak, kantika Blagoroditeljnici Djevi, hronograf od vremena Davida pa do 1539. godine, Skazanije o danima koji su zli, Skazanije o zmiji i apokrifna Epistola za Svetu nedjelju i Svetu Petku.

Kako polovinu zbornika čine tekstovi koji zapravo nisu apokrifnog sadržaja, smatrali smo da izdanje treba prirediti faksimilno, tako da čitatelj ima na raspolaganju izvorni ćirilični tekst za sve vrste poređenja. Transliteracija je provedena sistematski, prema načelima koja se primjenjuju kod izdavanja kanonskih tekstova. Ispod transliteriranog teksta nalazi se kritički aparat u kojem su prikazane tekstne paralele sa srodnim zbornicima. Izdavač i urednica ovog izdanja zahvalni su zamjenici direktora plovdivske Biblioteke "Ivan Vazov" Antoaneti Lesenskoj i direktoru Dmitru Minevu, koji su učinili dostupnom digitalnu kopiju rukopisa.

Sve informacije o ovom izdanju moguće je dobiti u središtu Međunarodnog foruma Bosna (ulica Sime Milutinovića 10)

Ena Bećirbašić
MFB Press

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno