Petnaesta internacionalna konferencija

JEDINSTVO I RAZLIKE U EVROPI

U sjećanju na život i djelo Ive Banca
26-27. jula 2020. godine

Međunarodni forum Bosna sa zadovoljstvom vas obavještava o početku Petnaeste internacionalne konferencije Jedinstvo i razlike u Evropi, nakon uspješno održanog Inauguralnog panela U sjećanju na život i djelo Ive Banca. Panel je održan 26. jula 2020. godine, od 16:00 do 19:30 sati.

Konferencija je u cijelosti posvećena životu i djelu profesora Ive Banca, umrlog 30. juna ove godine. Ivo Banac je bio Bradford Durfee profesor na univerzitetu Yale, a predavao je i na Sveučilištu u Zagrebu, Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti i Školi znanosti i tehnologije u Sarajevu, gdje je bio počasni dekan Škole političkih studija.

Bio je priznat kao vodeći historičar zapadnog Balkana, naročito uz knjige Nacionalno pitanje u Jugoslaviji i Sa Staljinom protiv Tita, njegovim nezaobilaznim djelima. Na cijelom području Jugoistočne Evrope uvažavane su i poštovane njegove političke procjene djelovanja i predanosti građanskim pravima i pravdi. U tom području doprinosio je radu Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, čiji je bio i predsjednik. Njegova uvjerljiva i na znanju zasnovana tumačenja političkih prilika u državama bivše Jugoslavije doprinosila su demistificiranjima političkih tumačenja historije i na njima temeljenih političkih zloupotreba. Poštovanje su mu osigurale njegova kritika tuđmanizma u Hrvatskoj te povezanosti komunizma i fašizma u cijeloj regiji i zloupotrebe religije za političke svrhe.

Uz to, bio je poznati i priznati nepokolebljivi prijatelj Bosne, i tokom rata protiv nje i poslije. Mi u Međunarodnom forumu Bosna imali smo čast prijateljevati i sarađivati s njime sve od našeg osnivanja. Bio je čest gost i govornik na našim skupovima i gotovo redovan sudionik naših konferencija, naročito Internacionalne konferencije Jedinstvo i razlike u Evropi, održavane redovito u julu i augustu u Mostaru. Tamo je u više godina govorio na javnome panelu o prilikama nacionalizama Zapadnog Balkana, zajedno sa Sonjom Biserko i Rusmirom Mahmutćehajićem.

U inauguralnom panelu U sjećanju na život i djelo Ive Banca sudjelovali su njegovi prijatelji i saradnici:

• Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, govorio je o kritici nacionalizma, fašizma i komunizma u djelima i govorenjima profesora Banca, o zloupotrebi religije i njegovoj odanosti liberalnim vrijednostima.
• Rusmir Mahmutćehajić, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, govorio je o analizama monarhističke i komunističke Jugoslavije u djelu Ive Banca i položaju Bosne u njima, o nasljeđu komunizma u jugoistočnoj Evropi, o opasnosti koju predstavlja isključivost etničkih nacionalizma te o načinima suprotstavljanja tim pojavama.
• Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, govorila je o razumijevanju prve Jugoslavije u djelu Ive Banca i izobličenjima druge Jugoslavije te o uzrocima i posljedicama dugog trajanja u tom epistemološkom okviru, uz naročito naglašavanje odnosa Srbije i Hrvatske, uloge Tita i strah od liberalizacije 1970-ih.
• Šerbo Rastoder, profesor univerziteta u Nikišću i Podgorici, govorio je o pionirskom radu Ive Banca na crnogorskoj historiji i nacionalnom pitanju u toj državi.
• Norman Naimark, profesor Univerziteta Standford, govorio je o poznanstvu i prijateljstvu s profesorom Ivom Bancem tokom njegovog života u Sjedinjenim Američkim Državama te o njegovim vrlinama kao profesora i istraživača.
• Martin Previšić, profesor Sveučilišta u Zagrebu, govorio je o profesoru Ivi Bancu kao mentoru i njegovom utjecaju na intelektualni, politički i javni život u Hrvatskoj, a naročito na deideologizaciju historije.
• Marko Attila Hoare, profesor Škole za znanost i tehnologiju u Sarajevu, predstavio je rad i postignuća Ive Banca u historiografiji i naročito vrline njegovih pristupa.
• Andrea Feldman je zaključila taj panel, govoreći o intelektualnom naslijeđu svog muža i njegovim posljednjim danima.

Irena Gross, profesor Univerziteta Princeton, Jasmina Beširović Regan, s Univerziteta Yale, Ejup Ganić, s Škole znanosti i tehnologije u Sarajevu, i Rabia Ali ukratko su se podsjećali na prijateljevanje i saradnju s profesorom Ivom Bancem. U radu panela sudjelovali su samo pozvani prijatelji i saradnici Ive Banca, njih 40 iz Jugoistočne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

Panel je uz uvažavanje pandemijskih okolnosti organiziran online. Uređena video-sudjelovanja na panelu bit će dostupna preko stranice Međunarodnog foruma Bosna.

Tri konferencijska panela bit će organizirana tokom augusta: (1) O religiji i javnom životu; (2) Bosansko pitanje u historijski, kulturnim i geopolitičkim vidicima; i (3) Nacionalizam, suverenost i evropske integracije. Radovi izlagani na ovoj konferenciji bit će objavljeni u posebnom izdanju časopisu Forum Bosnae u čast profesoru Ivi Bancu.Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno