Časopis Forum Bosnæ

Broj 99/22, 30. januar 2024.
Paradoksi liberalizma
Paradoksi liberalizma
Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da je dostupan novi broj časopisa Forum Bosnae 99/22. U ovaj broj uključeno je pod zajedničkim naslovom "Paradoksi liberalizma" 5 radova:

Rusmir Mahmutćehajić, Paradoksi liberalizma

Desmond Maurer, The Sacred, the Natural, and the New-Normal: On Pluralism and Toleration in Liberal Societies

Kadrija Hodžić, Ekonomska misao liberalizma: uspjeh i posustajanje

Mile Babić, Sloboda u ideologiji liberalizma

Rusmir Mahmutćehajić, Od pojedinačnog jastva u sve svjetove i natrag

Ovaj broj uredili su Rusmir Mahmutćehajić, Desmond Maurer i Fatima Veispahić. Zainteresirani ovaj broj mogu dobiti u elektronskom (Ceeol baza) ili štampanom obliku kod Međunarodnog foruma Bosna.

MFB Press