Osamnaesta internacionalna konferencija Jedinstvo i razlike u Evropi30–31. jul 2023. godine
Hotel "Bristol”, Mostar
Međunarodni forum Bosna će 30. i 31. jula 2023. godine u Mostaru (Hotel "Bristol”) organizirati Osamnaestu internacionalnu konferenciju Jedinstvo i razlike u Evropi. Ovogodišnji program čine dva javna predavanja – Sonja Biserko, "The Instrumentalisation of Culture in Anti-Bosnian Ideologies”, i Sneška Quaedvlieg-Mihailović, "Cultural Heritage as a Strategic Resource for the Green and Social Transformation of Human Lives and the Living Environment”.

U naučnom dijelu konferencije predviđena su dva inauguralna predavanja – Loughlin Kealy, "Conservation, Commemoration and future-making”, i Amra Hadžimuhamedović, "Religious Heritage and the Politics of Memory in Bosnia”; te dva raspravna stola – Contested Identities and Competing Claims to Cultural Heritage i Social and Religious Plurality in the Abrahamic Traditions.

Pozvani govornici su iz pet zemalja. Program konferencije je povezan s Osamnaestom internacionalnom ljetnom školom Mladi i naslijeđe koja će biti održana u Sarajevu, Mostaru i Stocu, koja će biti održana od 27. jula do 12. augusta 2023. godine.


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno