Knjige

O MIRU MEĐU RELIGIJAMA
O MIRU MEĐU RELIGIJAMA
De pace fidei
Nikola Kuzanski Nikolaus Cusanus
biblioteka DIALOGOS Sarajevo, 2005.
S latinskog preveo Mile Babić

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno