Časopis Forum Bosnæ

Broj 83-84, 06. decembar 2018.
Novo izdanje Časopisa Forum Bosnae 83-84/18.
Novo izdanje Časopisa Forum Bosnae 83-84/18.

Lejla Nakaš, Paratekstualnost  u srednjovjekovnoj bosanskoj književnosti

Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da će do 15. decembra 2018. godine biti dostupan novi broj časopisa Forum Bosnae (83-84/18). To je posebno izdanje u kojem je objavljeno monografsko djelo profesorice Lejle Nakaš Paratekstulanost u srednjovjekovnoj bosanskoj književnosti.

Djelo ima šest poglavlja (1) Glose, interpolacije i pisarski dodaci; (2) Dialogus contra hereticos bosnenses Jakova Markijskog i rukopis krstjanina Hvala; (3) Tragovi Komentara Andreja Cezarejskog u tekstu Otkrovenja u bosanskoj srednjovjekovnoj tradiciji; (4) Žanr pitanja i odgovora; (5) Parmski zbornik Libro di mantica; i (6) Svjedočanstva zapadnoštokavskih narječnih obilježja u pismenosti srednjovjekovne Bosne.

Ovo djelo je postavljeno i izvedeno u skladu s najstrožijim znanstvenim kriterijima u ovome području. U njemu su na nov i pouzdan  način istraživana i sabrana  neka od dosad nedovljno poznatih sadržaja sačuvanih spomenika srednjovjekovne bosanske književnosti. Vidljivo je da su žanrovi te književnosti brojniji i razuđeniji nego se obično mislilo. Ovo djelo, kako smatraju recenzenti, značajno doprinosi istraživanju bosanske književnosti najstarijeg razdoblja ali i otvaranju novih pristupa istraživanjima bosanskih identitetskih kontinuiteta i diskontinuiteta.

Članovi Međunarodnog foruma Bosna svoj primjerak ovog izdanje mogu preuzeti u sjedištu ili na Trinaestoj skupštini (15. decembra 2018. godine u 11.00 sati).

Nermina Jusić
MFB PRESS