Časopis Forum Bosnæ

Broj 98/22, 13. februar 2023.
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 98/22
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 98/22

Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna da je dostupan novi broj časopisa Forum Bosnae 98/22. U ovaj broj uključeno je pod zajedničkim naslovom 75 godina ustavnog kontinuiteta bosanskohercegovačke države 7 radova:

Fatima Mahmutćehajić, Etika, pravo i politika;

Mirjana Nadaždin Defterdarević, Cilj i funkcija ustavne norme – osvrt na koncept konstitutivnih naroda u ustavu Bosne i Hercegovine;

Kasim Trnka, Pokušaji osporavanja ustavnog kontinuiteta između Republike Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine;

Zlatan Begić, Legalitet kao pretpostavka demokratskog legitimiteta i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine: pet ključnih perfidija;

Mato Tadić, Uspostava i razvoj ustavnog sudovanja u Bosni i Hercegovini;

Miodrag Simović, Istorija krivičnog procesnog prava u Bosni i Hercegovini i kontinuitet bosanskohercegovačke države;

Lada Sadiković, A Blueprint of the Future of the State of Bosnia and Herzegovina.

Ovaj broj uredila je Fatima Mahmutćehajić. Zainteresirani članovi i prijatelji Međunarodnog foruma Bosna ovaj broj mogu dobiti u elektronskom (Ceeol baza) ili štampanom obliku po cijeni od 60 KM.

MFB Press


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno