Časopis Forum Bosnæ

Broj 97/22, 13. februar 2023.
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 97/22
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 97/22

Obavještavamo članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da je dostupan novi broj časopisa Forum Bosnae 97/22: Demon etnonacionalizma.

U ovaj broj uključena su autorizirana izlaganja s kolokvija o etnonacionalizmu, kojem je raspravna osnova bio tekst Žarka Papića "Začarani krug nacionalizama u Bosni i Hercegovini”. Autori uključenih tekstova su: Žarko Papić, Zlatan Begić, Nerin Dizdar, Anto Domazet, Marko Attila Hoare, Slavo Kukić, Sonja Biserko, Senadin Lavić, Rusmir Mahmutćehajić, Desmond Maurer i Krsto Mijanović.

Časopis je dostupan u elektronskom obliku u Ceeol bazi i štampanome kod izdavača.

Broj su uredili Rusmir Mahmutćehajić, Desmond Maurer i Fatima Veispahić.

MFB Press


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno