Časopis Forum Bosnæ

Broj 95-96, 27. oktobar 2022.
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 95-96/21
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 95-96/21
Obavještavao članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da je objavljen časopis Forum Bosnae 95-96/21 s naslovom U sjećanjima prijatelja: Ivo Banac, povjesničar i političar. U časopisu su objavljeni tekstovi sjećanja prijatelja i saradnika profesora Ive Banca: Sonja Biserko, Mile Babić, Žarko Papić, Desmond Maurer, Keith Doubt, Marko Attila Hoare, Šerbo Rastoder, Kadrija Hodžić, Paul Ballanfat, Rusmir Mahmutćehajić, Filip Šimetin Šegvić, Lejla Nakaš, Nikolina Šimetin Šegvić, Edina Bećirević, Ivo Marković, Fatima Mahmutćehajić, Nerin Dizdar, Obrad Savić, Norman Naimark, Jasmina Beširević Regan, Ejup Ganić, Andrea Feldman.

Članovi Međunarodnog foruma Bosna i drugi zainteresirani ovaj broj mogu dobiti u štampanom obliku od izdavača ili u digitalnom obliku u Ceeol bazi.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno