Časopis Forum Bosnæ

Broj 93-94, 18. maj 2022.
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 93-94/21
NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE 93-94/21
Obavještavamo članove Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da je objavljen novi broj časopisa Forum Bosnae 93-94/21. Taj posebni broj ima naslov Sanktpeterburški bosanski Apostol (РНБ Гильф. 14). To su transkripcija rukopisa Apostola i predgovor koje je napravila Fatima Veispahić. Izdanje je uredila Lejla Nakaš.

Sanktpeterburški bosanski apostol možete naručiti kod izdavača.

Sanktpeterburški bosanski Apostol iz druge polovine 14. stoljeća čuvan je u Ruskoj nacionalnoj biblioteci kao dio Giljferdingove kolekcije [br. 14]. Među bosanskim srednjovjekovnim rukopisima predstavlja starije svjedočanstvo istog tipa teksta kao Apostol Mletačke bosanske knjige/Mletačkog zbornika i Hvalove bosanske knjige/Hvalovog zbornika. Tekst mu je gotovo kompletan, rukopis je raskošno iluminiran, a pismo je jedan od najljepših primjerka bosanske ćirilice. Sadržaj i raspored tekstova ovog kodeksa gotovo posve odgovaraju stanju u dva čuvena bosanska srednjovjekovna zbornika, što potvrđuje jedinstvo tradicije. Posebno je zanimljivo to što pisar u ovom novozavjetnom tekstu simbolom za citiranje označava mjesta koja upućuju na starozavjetni tekst, i pored toga što su, u skladu s uređivačkim aparatom u druga dva primjerka apostola bosanske redakcije, na marginama postavljene reference na starozavjetni tekst uz stihove Djela apostolskih i poslanica. Umjesto da stavi svoj potpis, na dva mjesta (l.196r i 302v) pisar je samo dopisao Pomenite me, družino, i moju nevolju i Pomenite mene trudnago, a vas Bog

Fatima Veispahić


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno