NOVI BROJ ČASOPISA FORUM BOSNAE

Obavještavamo članove Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da će do kraja maja ove godine biti objavljen novi broj časopisa Forum Bosnae 93-94/21.

Obavještavamo članove Međunarodnog foruma Bosna i širu javnost da će do kraja maja ove godine biti objavljen novi broj časopisa Forum Bosnae 93-94/21. Taj posebni broj ima naslov Sanktpeterburški bosanski Apostol (РНБ Гильф. 14). To su transkripcija rukopisa Apostola i predgovor koje je napravila Fatima Veispahić. Izdanje je uredila Lejla Nakaš.

Sanktpeterburški bosanski Apostol iz druge polovine 14. stoljeća čuvan je u Ruskoj nacionalnoj biblioteci kao dio Giljferdingove kolekcije [br. 14]. Među bosanskim srednjovjekovnim rukopisima predstavlja starije svjedočanstvo istog tipa teksta kao Apostol Mletačke bosanske knjige/Mletačkog zbornika i Hvalove bosanske knjige/Hvalovog zbornika. Tekst mu je gotovo kompletan, rukopis je bogato iluminiran, a pismo je jedan od najljepših primjeraka bosanske ćirilice. Sadržaj i raspored tekstova ovog kodeksa gotovo posve odgovaraju stanju u dva čuvena bosanska srednjovjekovna zbornika, što potvrđuje jedinstvo tradicije. Posebno je zanimljivo to što pisar u ovom novozavjetnom tekstu simbolom za citiranje označava mjesta koja upućuju na starozavjetni tekst, i pored toga što su, u skladu s uređivačkim aparatom u druga dva primjerka apostola bosanske redakcije, na marginama postavljene reference na starozavjetni tekst uz stihove Djela apostolskih i poslanica. Umjesto da stavi svoj potpis, na dva mjesta (listovi 196r i 302v) on je samo dopisao Pomenite me, družino, i moju nevolju i Pomenite mene trudnago, a vas Bog.

Dr. Krsto Mijanović
Dopredsjednik MFB