Časopis Forum Bosnæ

Broj 69-70, 07. april 2016.
Muslimansko intelektualno naslijeđe u obrani pluralnosti
Muslimansko intelektualno naslijeđe u obrani pluralnosti
Forum Bosnae: Muslimansko intelektualno naslijeđe u obrani pluralnosti, ur. Rusmir Mahmutćehajić, br. 69-70/2015, uključuje sljedeće tekstove: Rusmir Mahmutćehajić, "U svijetu teologije i znanosti"; William C. Chittick, "Vrijeme, prostor i objektivnost etičkih normi: Ibn el-Arebijeva učenja"; Josef van Ess, "Procvat muslimanske teologije: Teologija i znanost, mutezilijski atomizam"; Sachiko Murata i William C. Chittick, "Kelam u umskim školama"; Oliver Leaman i Sajjad Rizvi, "Razvijena kelamska tradicija"; David Bennett, "Ustrojstva svijeta u kelamu"; Rusmir Mahmutćehajić, "O promatranju i sudjelovanju"; David Fideler, "Od Platonove akademije do razdoblja hiperspecijalizacije"; Dejan Aždajić, "Transcendentna realnost u procesu pomirenja"; David Burrell, "Učtivo prevazilaženje otvorenih neuralgičnih pitanja: Proturječja i preobraćenja"; Mile Babić, "Politička filozofija u pluralnom društvu"; Ivo Marković, "Zloporaba religija u nasilnim ideologijama"; Adnan Silajdžić, "Ali drugog puta nema: Pluralnost Sarajeva između odgovorne i neodgovorne religioznosti"; Samir Beglerović, "O muslimanskoj rezoluciji protiv progona Srba i Jevreja u Višegradu"; Šerbo Rastoder, "Da li je i zašto upitan identitet Evrope?"; Michael Sugich, "Ideologijski ekstremizam i razaranje kulturnog naslijeđa: Tradicijski muslimanski odgovor"; Lejla Nakaš, "O proučavanju ćirilićnog naslijeđa"; Lejla Nakaš, "Portina slavenska kancelarija i njen utjecaj na pisare u prvom stoljeću osmanske uprave u Bosni"; Ivo Banac, "O dekonstruiranju i tabuiziranju ‘Bosanske ukupnosti’"; Slobodan Prosperov Novak, "Glas za jednog novog Andrića"; Senadin Lavić, "Fenomenologija Andrićevstva"; Mile Babić, "S puteva otkrivanja izgubljene Bosne"; Desmond Maurer, "Naslijeđe i obnova".

Uključeni tekstovi su odabrani u skladu s općom potrebom doprinošenja razumijevanju bosanske religijske pluralnosti. Kako god se u središte bosanske društvene drame nametala pitanja o politici, kulturi i ekonomiji, njeni religijski sadržaji u najvećoj mjeri ostaju izvan akademskih vidika. Tako, u javnim govorenjima o religijskoj pluralnosti bosanskog društva preovlađuju vidici totalitarnih ideologija, a naročito komunističko-ateističkih i nacionalno-fundamentalističkih resentimenata maskiranih pseudo-teološkom retorikom. U ovom izdanju dani su tekstovi koji uglavnom tumače religijsku pluralnost savremenih društava u okviru istraživačkih uvida i zagovaranja uloge religije kao činitelja slobodnih, otvorenih i harmoniziranih društava.
Sve informacije o ovom izdanju moguće je dobiti u središtu Međunarodnog foruma Bosna (ulica Sime Milutinovića 10)

Ena Bećirbašić
MFB Press