Međunarodni forum Bosna 69. sjednica Upravnog odbora i Dvanaesta skupština

Dana 9. decembra 2017. godine održana je 69. sjednica Upravnog odbora

Dana 9. decembra 2017. godine održana je 69. sjednica Upravnog odbora Međunarodnog foruma Bosna. Na sjednici su razmotreni sljedeći dokumenti (1) Usvajanje zapisnika 68. sjednice Upravnog odbora; (2) Izvještaj o radu između dvije sjednice Upravnog odbora; (3) Izvještaj o radu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine; (4) Plan rada od 1. januara do 31. decembra 2018. godine; (5) Financijski izvještaj za 2017. godinu; i (6) Financijski plan za 2018. godinu.

Upravni odbor Međunarodnog foruma Bosna odnio je odluke o usvajanju navedenih dokumenata.

U skladu s time, glavni sadržaji Plana rada Međunarodnog foruma Bosna su:

Šesta Sarajevo UN sedmica međuvjerskog sklada u svijetu (Sarajevo, 1-7. februar); Četvrta međunarodna konferencija Sarajevo i svijet (Sarajevo, 2-16. maj); Trinaesta međunarodna ljetna škola Mladi i naslijeđe (Stolac/Mostar/Sarajevo, 28. jula do 10. augusta); Trinaesta međunarodna konferencija Jedinstvo i razlike u Evropi (Mostar, 29-31. juli); i Drugi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta (Mostar, 26-27. oktobar). Uz te programe u tematskim centrima Međunarodnog foruma Bosna bit će organizirano više javnih rasprava. Planirana su četiri nova broja časopisa Forum Bosnae.

MFB Press
Nermina Jusić