Knjige

MALO ZNANJA
MALO ZNANJA
MALO ZNANJA - O drugome u muslimanskim vidicima - Rusmir Mahmutćehajić - izdanja antiBARBARUS Zagreb, 2005.

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno