Kuće Međunarodnog dijaloga i istraživanja

Međunardona ljetna škola Mladi i naslijeđe Stolac


Obnova i gradnja Kuća HIDR (Houses of International Dialogue and Research) zamišljene su u funkciji razvoja Međunarodne ljetne škole Mladi i naslijeđe (ISSYH). Prvo je obnovljena kuća HIDR 1, sadašnje središte programa ISSYH.

U toku je obnova kuće HIDR 2 u kojoj će biti prostori za smještaj studenata i profesora ISSYH. Ta je kuća izvorno nastala početkom osamnaestoga stoljeća. U posljednjem ratu je posve razorena. Bit će rekonstruirana u izvorni oblik.

Nakon temeljnih arheoloških istraživanja, izrade projektne dokumentacije te saniranja i rekonstrukcije zidova, u junu ove godine nastavljeni su radovi na pokrivanju. Šljeme konstrukcije za pokrov od kamenih ploča postavljeno je 20. juna 2018. godine. U skladu s bosanskim običajem, Muhamed Granov darovao je košulje radnicima na krovu.

Radovi na krovu kuće HIDR 2 omogućeni su donacijama Organizacije La Terra Nostra, Seada Džafića iz Kalesije i firme Marković d.o.o, Općine Bosanski Petrovac i Neimari d.o.o. iz Sarajeva.

Od članova i prijatelja Međunarodnog foruma Bosna očekuje se podrška za nastavljanje i dovršenje ovog projekta zamišljenog i vođenog kao javno dobro najvišeg reda.

MFB Press
Nermina Ahatović Jusić