Časopis Forum Bosnæ

Broj 47, 01. februar 2009.
KRIZA BOSANSKOHERCEGOVAČKE EKONOMIJE: Početak kraja ili kraj početka
KRIZA BOSANSKOHERCEGOVAČKE EKONOMIJE: Početak kraja ili kraj početka

Kriza bosanskohercegovačke ekonomije:

"Početak kraja ili kraj početka" 

Edited by
Rusmir Mahmutćehajić 


Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno