Časopis Forum Bosnæ

Broj 71-72, 08. april 2016.
Kembridžski priručnik klasične islamske teologije
Kembridžski priručnik klasične islamske teologije
Forum Bosnae: Kembridžski priručnik klasične islamske teologije, ur. Tim Winter, prev. Rusmir Mahmutćehajić, br. 71-72/2016, uključuje sljedeće tekstove: Tim Winter, "Uvod"; M. A. S. Abdel Haleem, "Kur’an i Hadis"; Khalid Blankinship, "Rani kredo"; Hossein Ziai, "Islamska filozofija (felsefa)"; Oliver Leaman (Prvi dio) i Sajjad Rizvi (drugi dio), "Razvijena kelamska tradicija"; Ahmed el-Shamsy, "Društveno konstruiranje ortodoksnosti"; Nader el-Bizri, "Bog – bitnost i svojstva"; David B. Burrell CSC, "Stvaranje"; Steffen A. J. Stelzer, "Etika"; Yahya Michot, "Objava"; Ayman Shihadeh, "Božije stojanje"; William C. Chittick, "Služenje"; Umar F. Abd-Allah, "Teološki sadržaji islamskog prava"; Toby Mayer, "Teologija i tesavuf"; Paul A. Hardy, "Epistemologija i Božiji govor"; Marcia Hermansen, "Eshatologija"; Rusmir Mahmutćehajić, "Pogovor: O samoći u svijetu teologije i znanosti".

Odluka o prevođenju i objavljivanju ovog zbornika utemeljena je na potrebi razumijevanja intelektualnih vidika muslimanskog naslijeđa kao sadržaja bosanske religijske pluralnosti. Kembrisžski proručnik klasične islamske teologije uređen je u skladu s urgentnim potrebama svijeta za razumijevanje nejgove religijske pluralnosti. Kako god se u središte bosanske društvene drame nametala pitanja o politici, kulturi i ekonomiji, njeni religijski sadržaji u najvećoj mjeri ostaju izvan akademskih vidika. Tako, u javnim govorenjima o religijskoj pluralnosti bosanskog društva preovlađuju vidici totalitarnih ideologija, a naročito komunističko-ateističkih i nacionalno-fundamentalističkih resentimenata maskiranih pseudo-teološkom retorikom.
Sve informacije o ovom izdanju moguće je dobiti u središtu Međunarodnog foruma Bosna (ulica Sime Milutinovića 10)

Ena Bećirbašić
MFB Press

Prijatelji MFB
Rad Međunarodnog foruma Bosna podržava veliki broj organizacija i pojedinaca.
aktuelno