Javno predavanje

Bosanstvo u vidicima kulturnog i političkog kontinuiteta i diskontinuiteta

Etnonacionalne ideologije u jugoistočnoj Evropi temelj i okvir su razaranja pluralnih
društava. Bosna i njen narod u središtu su agonije i nestabilnosti tog dijela svijeta. Za
etnonacionalne projekte kreiranja homogenih država Bosna je nedovršeni politički projekat, a
za osviješćene pojedince i skupine ona je izbaviteljski ideal harmoniziranja političke i
kulturne pluralnosti svijeta. Za njih je pitanje budućnosti Bosne i njenog naroda neodvojivo
od budućnosti svijeta. Ako bosanstvo ne bude intelektualno dekolonizirano, trajat će kao
potvrda društvene nepravde i iznevjerenja etičkih ideala svijeta. U predavanju na koje vas
pozivamo bit će raspravljano o tim i drugim s njima povezanim pitanjima.

Rusmir Mahmutćehajić je univerzitetski profesor, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna,
redovni član kraljevskog instituta za islamsku misao Aal al-Bayt u Jordanu, član uredništva
E. J. Brill za filozofiju religije i svjetske religije, počasni član Internacionalne akademije
nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini te autor više knjiga na bosanskome i drugim
jezicima.

Predavanje je na engleskom jeziku. Otvoreno je za studente i profesore Internacionalnog
univerziteta Burch, predstavnike medija i širu javnost.

Moderator: Orhan Piralić, predstavnik kluba studenata Odsjeka za arhitekturu / A3 club