Javna rasprava Važne knjige za razumijevanje bosanske religijske pluralnosti: Judaism, Divoševo evanđelje i Vizija islama

7. februar (petak), početak u 18:00h, sjedište Međunarodnog foruma Bosna


OSMA SARAJEVO UN SEDMICA MEĐUVJERSKOG SKLADA U SVIJETU
3–7. februara 2020. godine

Javna rasprava
Važne knjige za razumijevanje bosanske religijske pluralnosti: Judaism, Divoševo evanđelje i Vizija islama

7. februar (petak), početak u 18:00h, sjedište Međunarodnog foruma Bosna


Čast nam je obavijestiti vas da će Međunarodni forum Bosna 7. februara (petak) 2020. godine organizirati javnu raspravu Važne knjige za razumijevanje religijske pluralnosti. Rasprava će biti održana u dvorani za sastanke Međunarodnog foruma Bosna (ul. Sime Milutinovića Sarajlije 10/III), s početkom u 18:00h.

Organizator je odabrao tri knjige kao naročito važne za razumijevanje bosanske religijske pluralnosti: Hans Küng, Judaism: Between Yesterday and Tomorrow (prev. John Bowden, New York: Continuum, 1992); Lejla Nakaš, Divoševo evanđelje: Studija i kritičko izdanje teksta (Sarajevo, Institut za jezik, 2019) i Sachiko Murrata i William Chitick, Vizija islama: Temelji muslimanske vjere i prakse (prev. Amila Karahasanović, Sarajevo: Connectum: 2019).

Hans Küng u knjizi Judaism: Between Yesterday and Tomorrow, jednako kao i u još dvije, jednoj o kršćanstvu i drugoj o islamu, obrazlaže da nužno potrebna globalna etika, uvjet mira u svijetu, pretpostavlja znanja o metafizički zasnovanim tradicijama. U ovoj knjizi odlučno zastupa stav da je poznavanje i afirmiranje judaizma jedna od bitnih pretpostavki globalne etike. O knjizi će govoriti Jakob Finci.

Divoševo evanđelje je jedan od sačuvanih bosanskih religijskih rukopisa. Nastao je, najvjerovatnije, u prvoj polovini 14. stoljeća. Njegovi i kaligrafija i iluminacija svjedoče uvjerljivo o bosanskoj sakralnoj umjetnosti. Ovim izdanjem djelo postaje dostupno široj bosanskoj i svjetskoj javnosti. O kaligrafiji i iluminaciji Divoševog evanđelja govorit će Ema Mazrak.

Vizija islama je, kako mnogi tvrde, do sad najpotpuniji prikaz vjerovanja i prakse temeljenih na kurʼanskoj objavi i primjeru njenog izvornog primatelja. Omogućuje cjelovit uvid u univerzalni sadržaj tog naslijeđa. Prevedena je na brojne jezike. O bosanskom prijevodu govorit će Samir Beglerović.

Za sudjelovanje u raspravi pozvani su: Mehmed Agović, Taner Aličehić, Ajet Arifi, fra Mile Babić, Dalibor Ballian, Almir Bašović, Mirza Batalović, Matija Bošnjak, Goran Bubalo, Jovan Divjak, Nerin Dizdar, Džamna Duman, Rasim Gačanović, Dejan Garić, Sulejman Hadžibegović, Mehmedalija Hadžić, Amra Hadžimuhamedovi, Enver Halilović, Kadrija Hodžić, David Kamhi, Amila Karahasanović, Mehmed Kardaš, Emir Kovačević, Igor Kožemjakin, Asim Krhan, Enes Kujundžić, Mirsad Kunić, Senadin Lavić, Fatima Mahmutćehajić, Rusmir Mahmutćehajić, fra Ivo Marković, Desmond Maurer, Krsto Mijanović, Lejla Nakaš, Alma Palo-Aličehić, Žarko Papić, Jusuf Piralić, Erma Ramić-Kunić, Adnan Salkić, Vahid Tanović, Delila Veispahić, Fatima Veispahić, Esad Zgodić, Asim Zubčević.

Rasprava je otvorena za medije i širu javnost.

Asim Zubčević
MFB Centar za interreligijski dijalog