JAVNA RASPRAVA - Muslimansko pitanje u Evropi u vidiku evangeličkog kršćanstva

Sarajevo, 17. april (ponedjeljak) 2017. godine, početak u 18:00 sati

JAVNA RASPRAVA
Muslimansko pitanje u Evropi u vidiku evangeličkog kršćanstva
Gost govornik Bert de Ruiter (Amsterdam)
Sarajevo, 17. april (ponedjeljak) 2017. godine, početak u 18:00 sati
Sjedište Međunarodnog foruma Bosna (ul. Sime Milutinovića Sarajlije, 10/III)

Centar za međureligijski dijalog Međunarodnog foruma Bosna organizirat će 17. april 2017. godine raspravu s naslovom Muslimansko pitanje u Evropi u vidiku evangeličkog kršćanstva. Rasprava će biti održana u dvorani za sastanke u sjedištu Međunarodnog foruma Bosna (ul. Sime Milutinovića Sarajlije, 10/III) s početkom u 18:00 sati. Gost govornik je profesor Bert de Ruiter.

U evropskim društvima vode se gorljive rasprave kojima se dovode u pitanje postojeći obrasci uređenja društvenih, političkih i ekonomskih odnosa. Na te odnose sve više utječu globalna kretanja i procesi na koje evropske države-nacije ne mogu uvijek utjecati. Istovremeno, Evropska unija kao najvažniji politički blok na evropskom kontinentu ne pokazuje se sposobnom da na postojeće izazove odgovori jedinstvenom ili bar usklađenom politikom. Nezadovoljstvo postojećim stanjem u evropskim društvima uzrokuje slabljenje povjerenja građana u vladajuće političke elite i jačanje nacionalističkih, a često i otvoreno antimuslimanskih partija i organizacija. Tako se muslimansko pitanje ponovo nalazi u središtu zanimanja evropskih ljudi. Je li rješavanje tog pitanja svedivo na biopolitiku, kako se često predstavlja? Kako se na to pitanje gleda iz ugla kršćanske evangeličke tradicije? Mogu li neki od postojećih odgovora doprinijeti gradnji skladnijih odnosa među kršćanima i muslimanima u Evropi? Tim i drugim pitanjima bavit će se u svom uvodnom govoru Bert de Ruiter, savjetnik za kršćansko-muslimanske odnose u Evropskom evangeličkom savezu (European Evangelical Alliance).

Bert de Ruiter je doktorirao iz područja praktične kršćanske teologije. Više od 30 godina aktivni je sudionik raznih oblika kršćansko-muslimanskog dijaloga. Gostuje na učilištu Tyndale. Napisao je knjiga A Single Hand Cannot Applaud/"Jedna ruka ne plješće” (VTR Publications, 2011) i Sharing Lives/"Dijeljenje života” (VTR Publications, 2016). Uredio je monografiju Engaging with Muslims in Europe/"Bavljenje muslimanima u Evropi” (VTR Publications, 2014). Držao je predavanja u školama i na univerzitetima u preko 50 zemalja svijeta.

Rasprava je otvorena za članove i prijatelje Međunarodnog foruma Bosna. I uvodno predavanje i rasprava bit će na engleskom uz prijevod na bosanski jezik. Za sve dodatne obavijesti zainteresirani se mogu javiti Asimu Zubčeviću, predsjedniku Centra za međureligijski dijalog – 061/913-582.

Nermina Jusić
MFB Press