Javna rasprava - BOSANSKI IDENTITET I DRŽAVA U 20. STOLJEĆU

Mostar, 21. april (petak), 2017. godine

Javna rasprava
BOSANSKI IDENTITET I DRŽAVA U 20. STOLJEĆU
U osporavanjima i razaranjima
Mostar, 21. april (petak), 2017. godine
Centar za kulturu, početak u 17.30 sati

Centar za strategijske studije Međunarodnog foruma Bosna organizirat će 21. aprila 2017. godine, s početkom u 17.30 sati, Javnu raspravu BOSANSKI IDENTITET I DRŽAVA U 20. STOLJEĆU: U osporavanjima i razaranjima. Rasprava će biti održana u Centru za kulturu (Rade Bitange 13).

Bosansko pitanje je sadržaj evropske politike i kulture u dugome vremenu. Moderni raspleti imperijalnih sukoba u Bosni i oko nje proizveli su različite oblike političkog i kulturnog antibosanstva. Tako je nastao geopolitički paradoks: što manje bosanstava, više srpstva i hrvatstva u Bosni. Na tome paradoksu temeljena su osporavanja, razaranja i posvajanja gotovo svega bosanskog u gradnji političkih ideologija i njihovih državnih imaginacija. A sve to prate groteskne pojave pseudo znanosti ideologijskih tumačenja svega bosanskog. Zašto je pitanje o Bosni tabuizirano tokom 20. stoljeća? Jesu li nacionalističke elite tim tabuiziranjem doprinosile oslobađanju naroda na koje su se pozivale? Je li otvaranje svih sadržaja bosanskog pitanja moralni i politički imperativ pred filozofima politike i kulture? O navedenim i drugim pitanjima uvodno će govoriti Taner Aličehić i Đenan Galešić. U raspravi će sudjelovati Kadrija Hodžić, Husnija Kamberović, Rusmir Mahmutćehajić i Krsto Mijanović.

Taner Aličehić je predsjednik Centra za strategijske studije Međunarodnog foruma Bosna. Područja njegovog zanimanja su teorija političkih i ekonomskih brendiranja, financijski menadžment i međunarodni odnosi.

Kadrija Hodžić je istraživač ekonomskog razvoja Bosne u širem geopolitičkom okviru, a naročito tranzicijskih procesa. Iz tog područja objavio je i više knjiga.

Đenan Galešić je istraživač historije oblikovanja nacionalnih identiteta u Jugoistočnoj Evropi s naročitom usmjerenošću na bosansko pitanje i odnose religijskih naslijeđa i etno-nacionalnih razvoja.

Husnija Kamberović je profesor Univerziteta u Sarajevu. Njegovo znanstveno područje je savremena historija Jugoistočne Evrope, a naročito Bosne i Hercegovine.

Rusmir Mahmutćeahjić je predsjednik Međunarodnog foruma Bosna. U zemlji i svijetu objavio je djela iz područja političke filozofije, filozofije religije i bosanske sakralne historije.

Krsto Mijanović je univerzitetski profesor. Pored njegovih temeljnih znanstvenih zanimanja (tehnologije, tehnološki razvoj i okolina), istraživao je pitanja bosanskoga srpstva, pravoslavlja i razornih posljedica politiziranja religijskih identiteta.

Rasprava je otvorena za širu javnost.

Tarik Čengić
Koordinator MFB