Izvještaj o realizaciji projekta Peta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet

održana od 4. do 15. maja 2019. godine


U ovome dokumentu bit će predstavljeni sadržaji Pete internacionalne konferencije Sarajevo i svijet, realizirane od 4. do 15. maja 2019. godine u okviru Dana Općine Stari Grad Sarajevo.

Internacionalna konferencija Sarajevo i svijet izvorno je zamišljena kao dugoročni rad na osvješćenju uloge Baščaršije, kulturne jezgre svega bosanskog, i njenih utjecaja na prijestolni značaju Sarajeva za bosansku ukupnost. Time predlagači i voditelji ovog pothvata žele otpočeti i razvijati dekonstruiranje ideologijskih pojednostavljivanja, iskrivljivanja i zlog korištenja bosanske društvene pluralnosti i njenog odvajanja od središnje uloge Sarajeva. Poželjna budućnost Sarajeva u svijetu, a tako i države kojoj je taj grad prijestolnica, pretpostavlja dekonstruiranje nametnutih predrasuda o bosanskoj kulturi, a to znači svih oblika orijentaliziranja, otuđivanja i degradiranja.

Internacionalnu konferenciju Sarajevo i svijet je prihvatila Općina Stari Grad Sarajevo kao dio svog programa obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo. Tako je uspostavljen saradnički odnos Međunarodnog foruma Bosna i Općine Stari Grad Sarajevo u planiranju, realiziranju i razvoju konferencijskog cilja – podsticati nove oblike mišljenja i rada u politici, kulturi i ekonomiji integralnog Sarajeva s njegovim zbiljnim središtem. Iako su i do sada postojali slični pokušaji, ovaj je neosporno prvi koji okuplja ugledne političare, znanstvenike i umjetnike pred pitanjem: Kako razumijevati prošlost, sadašnjost i budućnost Sarajeva na pozornici svijeta?

Iskustvo stečeno u pet do sada organiziranih internacionalnih konferencija Sarajevo i svijet omogućuje organizatorima nove iskorake u snaženju i razvijanju temeljne zamisli. Prvo, evropska budućnost je moguća kao harmoniziranje svih kulturnih razlika koje žive na tom kontinentu, a tako i svih doprinosa koje pojedine države unose u tu složenu cjelinu. Drugo, od bosanskih ljudi se očekuje da razumiju i artikuliraju vlastitu kulturu i tradiciju te je kao svoje blago predstavljaju i nude svijetu kao opće dobro.  Treće, jasno je da bosanska religijska pluralnost, tako moćno sabrana kroz stoljeća u sarajevskoj srži, u baštini i životu Općine Stari Grad Sarajevo, jest i mora biti predstavljana i nuđena kao jamstvo budućnosti i ove države i evropskih integracija. I četvrto, da bi baština i život Općine Stari Grad bili izvedeni iz ideologijske im nametnute getoizacije te predstavljeni najširoj svjetskoj javnosti kao univerzalno civilizacijsko dobro, potrebno je ustrajavanje na novim znanjima o Sarajevu i geopolitičkom prostoru kojem je ono središte i novim načinima njihovog predstavljanja.

Peta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet u cjelosti odražava zamisli pokretača ovog projekta. Ali nudi i nove sadržaje, od kojih je većina prvi put uvedena u javni prostor. Ove godine u osam programskih cjelina, realiziranih u deset radnih dana, sudjelovala su pedeset i četiri istraživača u različitim područjima. Raspravljano je o najvažnijim pitanjima politike, kulture i ekonomije u Sarajevu, državi i svijetu. Svi programi su učinjeni dostupnim najširoj svjetskoj javnosti. [više...]